NYHET31 mars 2017

Lust och kreativitet väg till att erövra språket

30 000 låg- och mellanstadieelever har de senaste fem åren deltagit i Berättarministeriet skrivarverkstäder. En genuin demokratiinsats, enligt Reza Saleh, program- och driftansvarig på Berättarministeriet. ”Vi vill ge barn, i socioekonomiskt utsatta områden, mod att erövra sitt eget språk. Samtidigt som vi är ett stöd för lärarna”, säger hon.

Foto: Karl Gabor

I fem år har Berättarministeriet arbetat målmedvetet för att ge barn i utsatta områden en väg in i språket för att kunna bli engagerade samhällsmedborgare. Reza Saleh, program- och driftansvarig på Berättarministeriet, konstaterar att språket är nyckeln till fortsatt kunskapsinhämtning.

– Om du inte kan hantera språket får du svårt att göra dig hörd, förstådd och lyssnad på. Barnen är vår framtid och det är vårt gemensamma ansvar att skapa ett samhälle där alla barn och ungdomar känner sig trygga, säger hon.

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, religiöst och partipolitiskt obunden stiftelse som drivs i samarbete med kommuner, näringsliv och den ideella sektorn. Författaren och debattören Dilsa Demirbag-Sten, idag verksamhetsansvarig för Berättarministeriet, drog igång projektet 2011 tillsammans med Sven Hagströmer och Robert Weil. Idén till skrivarverkstäderna föddes ur ett videoklipp om ”Skrivprojektet 826 National” som startades i USA av författaren Dave Eggers. Utifrån vilken de arbetat sig fram till ett eget koncept med skrivarverkstäder.

Stiftelsen huserar idag i Observartoriet i centrala Stockholm. I ett av rummen hänger en mobil med handskrivna lappar från några av de 30 000 elever och 2 000 lärare som hittills deltagit i skrivarverkstäderna i Södertälje, Husby och Hagsätra.

Varje tisdag till fredag kommer skolklasser från årskurs 2-5 för att tillbringa en dag i någon av de tre skrivarverkstäderna; som i skolprogrammen beskrivs som bokförlaget Berättarministeriet. Barnen möts av en Alien Supermarket där de hittar allt som en utomjording kan tänkas behöva. Tillsammans med medarbetare på bokförlaget får barnen i uppdrag att öppna en hemlig dörr och där väntar bokförlaget Berättarministeriet. Upplägget är enkeltt. Den påhittade buttre redaktören, Schwartz, är irriterad på sina anställda som tappat sin fantasi och inte kan skriva bra böcker. Redaktören behöver hjälp, vilket hen får av barnen.

– Lusten och kreativiteten står i centrum. Fokus ligger på berättandet, inte på grammatik och stavning. Barnen ska gå stärkta därifrån med en känsla av att de äger sitt språk och att de blivit lyssnade på, säger Reza Saleh.

Lärarna finns med men bara som observatörer. Efter besöket fortsätter de arbeta med det skolprogram som utarbetats av Berättarministeriet.

– Vi har anpassat materialet efter lärarnas önskemål. De är proffs på undervisning – vi ger dem stöd. Målet är alltid att träna förmågor som ingår i läroplanen, men med kreativa metoder och berättandet i centrum.

Lärarna kan idag välja mellan åtta skolprogram. För äldre elever finns bland annat ”Historieskrivarna” där eleverna deltar i en historisk upptäcktsfärd i Hallwylskamuseet eller ”Tidningsskaparna”, där eleverna blir journalister i Berättarministeriets magasin.

Intresset från skolorna är stort, men att skala upp verksamheten i snabb takt är inte ett alternativ, förklara Reza Saleh.

– Vi har tagit på oss ansvaret att arbeta för en långsiktig kvalitetshöjning av undervisningen i utsatta områden. Då måste vi rikta våra resurser rätt. Det vill säga mot de områden med hög arbetslöshet och låg utbildning där barnen inte har samma stöd som jämnåriga i medelklassområden.

– Vi är verksamma i områden där det finns skolor där knappt 50 procent av eleverna lämnar grundskolan utan behörighet. Det är väldigt många barn. Resultatet blir ett utanförskap som är svårt att greppa betydelsen av. Det är här vi gör skillnad.

Berättarministeriet finansieras till stor del av bidrag från näringslivet och skrivarverkstäderna bygger på volontärarbetet, idag finns 400 registrerade volontärer.

Stiftelsen har rönt stor uppmärksamhet för sitt engagemang. Dilsa Demirbag-Sten har bland annat tilldelats priset ”Årets eldsjäl” för sitt engagemang. Samtidigt som näringsliv och kommuner ställt upp mangrant för att stötta verksamheterna; både ekonomiskt men också handgripligt genom att bidra med sin kunskap.

Reklambyrån King har till exempel hjälpt till med formgivning och Ramböll som bidragit med modeller för att kvalitetsäkra utvärderingar bland lärare.

När de till hösten slår upp dörrarna till en skrivarverkstad i östra Göteborg har fastighetsbolaget Platzer och bygg- och anläggningskoncernen Serneke gått in som långsiktiga samarbetspartners.

– Berättarministeriet är ett utomordentligt bevis på den kraften som frigörs när människor med olika bakgrunder sluter sig samman. Tillsammans kan vi göra stordåd.

Och hon slänger ut en uppmaning till alla som vill hjälpa till.

– Bli volontär! Genom att stötta och peppa barn att tro på sitt språk har du inte bara roligt – du gör en viktig insats.

Utbildning
Skriven avPernilla Holmlund
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist