REMISSVAR17 december 2021

Remiss av SOU 2021:70 Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap

MOTTAGARE
Utbildningsdepartementet
Externt diarienummer
U2021/03589
Svenskt Näringslivs diarienummer
2021-149

Svenskt Näringsliv har fått möjlighet att yttra sig över Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap (SOU 2021:70). Sammanfattningsvis anser Svenskt Näringsliv att utredningen visar både på vikten av bra läromedel i skolans undervisning och att svensk skola har en hel del att förbättra i detta avseende. Vi välkomnar därför i huvudsak de delar som syftar till att öka skolans ambitioner att använda bra läromedel. Svenskt Näringsliv avvisar dock flera av de förslag som utredningen föreslår då de inte kommer att bidra till mer och bättre läromedel i skolan så som utredningen anför.

Ansvarig handläggareGustav Blix
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist