Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
REMISSVAR19 maj 2021

Remiss avseende förslag till förenklad betygsskala

MOTTAGARE
Skolverket
Externt diarienummer
2020:1646
Svenskt Näringslivs diarienummer
2021-68

Svenskt Näringsliv har fått möjlighet att lämna synpunkter på Remiss avseende förslag till förenklad betygsskala på grundläggande nivå inom kommunal vuxenutbildning och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggande nivå samt inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare.

Den 1 januari 2022 kommer den nya förenklade betygsskalan att införas på grundläggande nivå inom kommunal vuxenutbildning och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning (särvux) på grundläggande nivå samt inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi). Som följd av detta har Skolverket tagit fram förslag till reviderade kursplaner för berörda skolformsdelar.

Svenskt Näringsliv ställer sig positiva till förslagen i remissen. Förhoppningsvis medför införandet av den förenklade betygsskalan att genomströmningen påverkas på ett positivt sätt. Det är viktigt att en godkänd nivå tydligt visar att individen har förutsättningar att ta del av vidare utbildning och att förändringen inte medför en sänkning av kunskapskraven.

Ansvarig handläggareHanna Cederqvist
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist