Rapport20 februari 2024

Så blir Sverige bäst i EU - En STEM-strategi för Sverige i topp

För att öka STEM-kompetensen i Sverige behövs stora satsningar från olika håll och en samordnad plan av politik, utbildning, samhälle och näringsliv. Denna plan bör inspireras av andra länders framgångsrika strategier och innehålla tydliga och mätbara mål som fokuserar på kunskap, attraktivitet och excellens. Därför föreslår Svenskt Näringsliv 12 insatsområden till den svenska STEM-strategin, som omfattar förbättrade utbildningar, lärarrekrytering, pedagogik, likvärdig undervisningskvalitet, och samverkan för ökad attraktivitet. Att stärka STEM-kompetensen är avgörande för ekonomisk tillväxt, innovation och konkurrenskraft på den globala marknaden.

Skriven avAmelie von Zweigergk
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist