LogoLogo
LogoLogo
Nyhet13 maj 2019

Samordnade antagningar bra för svensk skola

En ny rapport ger ytterligare bränsle till debatten om det fria skolvalet. Bland annat föreslås att antagningarna samordnas, vilket ger skolor en tydligare bild av vilka och hur många elever som börjar vid terminstarten.

Debatten om det fria skolvalet är ständigt aktuell och det är angeläget att fortsatt föra en diskussion om hur skolmarknaden kan utvecklas. Framförallt gäller det att tillgängliggöra information och samordna antagningsprocessen. Det visar en rapport om möjliga reformer, som nyligen presenterades vid ett seminarium

Hur ska framtidens skolval utformas? Det finns idag ett flertal problem med det fria skolvalet, och debatten om dess framtid är fortfarande het. Enligt Dany Kessel och Elisabet Olme, doktor respektive doktorand i nationalekonomi vid Stockholms universitet, krävs två stora reformer för att utveckla ett bättre skolval.

För det första gäller det att samordna antagningsprocessen mellan kommuner och friskolor, något som åskådliggör valmönster och information om hur föräldrar väljer skola och varför.

Med hjälp av denna information kan skolorna minska risken för elever som håller multipla platser och utdragna och upprepade antagningsrundor. Det ger skolorna en klar bild av vilka och hur många elever som kommer att börja hos dem till hösten, och det blir även gynnsamt för föräldrarna som kan genomföra valet på ett och samma ställe.

Kessel och Olme menar att det är användbart för alla parter på arbetsmarknaden att synliggöra valmönstren, men det krävs även att den data som samlas in är genuin. För att uppnå detta krävs den andra stora reformen, vilket är att utesluta strategiska incitament från marknaden. Detta innebär att den som väljer skola inte längre behöver förhålla sig till hur andra väljer och göra ett strategiskt skolval. Att ta bort strategiska incitament underlättar inte bara valprocessen utan gör den mer rättvis. Dessutom blir analyserna av valmönster mycket mer tillförlitliga.

Denna samordning av information underlättar även vid etablering av nya skolor, då det blir enklare att skönja vilka egenskaper som lockar folk att söka skolor och därmed ta underbyggda beslut. Med hjälp av det nya valsystemet kan skolor som önskar att etablera sig i ett visst geografiskt område först analysera vad som krävs för att få fäste i området. Men enligt Kessel och Olme kan detta samordnade valsystem inte byggas av en enskild kommun, utan det måste ske på en högre nivå.

Närvarande vid presentationen av rapporten var Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på SKL, och Marcus Strömberg, vd för AcadeMedia, båda initialt positiva till den framlagda rapporten.

– Det är ett ambitiöst försök och det hade varit intressant att testa det i skarpt läge, kommenterade Andersson rapportens föreslagna reformer.

Utbildning
Skriven avLinn Ålund Thorgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist