NYHET17 februari 2022

”Socialdemokraternas attack på friskolor går över alla gränser”

Statsministerns smutskastning av friskolor på sociala medier går över alla gränser och är inte värdig den svenska samhällsdebatten, skriver vd Jan-Olof Jacke. ”Det är en farlig väg att gå”.

Vi borde diskutera hur alla elever, oavsett var de bor, får än bättre undervisning och kunskaper som gör att de kan ta nästa steg i livet. Det är den skoldebatten vi borde ha, skriver vd Jan-Olof Jacke.Foto: Fredrik Sandberg / TT

Det uppskruvade politiska tonläget och utfallen mot friskolor går över alla gränser och är inte värdigt den svenska samhällsdebatten. Statsministerns senaste kampanjfilm på den sociala medieplattformen TikTok riktad till barn och ungdomar är fylld av osakliga påståenden, lögner och halvsanningar som smutskastar och misstänkliggör fristående skolor. Retoriken spiller nu över i en hatstorm mot friskolor i sociala medier. Det är en farlig väg att gå.

Men det är också respektlöst mot de lärare som gör viktiga insatser varje dag i våra friskolor. Det är respektlöst mot de barn och deras föräldrar som valt en friskola. Och respektlöst mot alla de som driver friskolor i Sverige. Och det tar en redan infekterad debatt ännu längre bort från det sansade och konstruktiva tonläge den så väl behöver.

Debatten måste sansas och fokus riktas in på de verkliga problemen i den svenska skolan. Vårterminen 2021 lämnade 24 procent nionde klass utan att ha nått godkänt betyg i alla ämnen. Fler elever lämnade en kommunal grundskola utan fullständiga betyg, än det fanns friskoleelever i årskurs 9. Jag skriver inte detta för att ställa kommunala skolor mot friskolor, jag skriver detta för att sätta saker i perspektiv. Vi behöver välfungerande och högkvalitativa skolor oavsett driftsform. Flera rapporter, bland annat Långtidsutredningen 2019, visar på stora resultatskillnader mellan städer och landsbygd, särskilt i matematik. Samtidigt medför en kraftigt förändrad elevsammansättning nya utmaningar, där elevernas individuella behov skiljer sig åt i allt högre utsträckning. Vår svenska skola har idag inte den ledande internationella position som vår framtid och vår kompetensförsörjning behöver. Detta är skolans verkliga problem.

Vi borde prata om hur vi säkrar utbildningskvalitet och följer upp resultat. Vi borde diskutera hur alla elever, oavsett var de bor, får än bättre undervisning och kunskaper som gör att de kan ta nästa steg i livet, hur vi ger skolledare mandat att leda och hur vi öppnar fler vägar in i läraryrket. Det är den skoldebatten vi borde ha.

Fristående skolor
Skriven avJan-Olof Jacke
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist