LogoLogo
LogoLogo
Rapport21 november 2019

Styrning och ledning - Avgörande för framgångsrik studie- och yrkesvägledning i skolan

SYV_Rapport_Web.pdf.png
SYV_Rapport_Web.pdf.png

Studie- och yrkesvägledning i skolan betyder mycket för att både höja elevernas studieresultat och för att vägleda eleverna att göra mer medvetna studie- och yrkesval. Från Svenskt Näringslivs perspektiv är det särskilt angeläget att höja kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen utifrån ett kompetensförsörjningsbehov.

Företagens utmaningar med att hitta rätt kompetens är en ständigt aktuell fråga. Ska kompetensförsörjningen fungera bättre måste också vägledningsarbetet i skolan fungera bättre. Oavsett om det är hög- eller lågkonjunktur är det avgörande för företagens konkurrenskraft att de kan hitta personer med rätt kompetens. Med medarbetare som har rätt kompetens kan företagen växa och utvecklas. Skapa nya produkter och tjänster som leder till fler jobb och ökat välstånd.

Ambitionsnivån när det gäller studie- och yrkesvägledning behöver höjas. Ska det också ge resultat så behövs rätt förutsättningar. Det finns ett stort behov av ökad mätbarhet och uppföljning när det gäller huvudmännens arbete med SYV. Det är också centralt att huvudmannen har en övergripande strategi för SYV.

I den här rapporten fokuserar vi på just huvudmannens styrning och ledning av SYV-verksamheten. Det är viktigt att studie- och yrkesvägledningen ständigt utvecklas och förbättras så att eleverna får rätt förutsättningar och rustas väl för framtiden och att företagen hittar den kompetens som de behöver.

Skriven avGabriella Holm, Lotten Johansson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist