LogoLogo
LogoLogo
Rapport28 februari 2018

Vad tycker lärarna? En analys av den pedagogiska personalens attityder kring hur kommunala och fristående grundskolor fungerar

Rapport_Vad_tycker_lararna_webb_180228.pdf.png
Rapport_Vad_tycker_lararna_webb_180228.pdf.png

Lärarna är skolans viktigaste resurs. Det är med hjälp av en stark och välutbildad lärarkår, med lärare som trivs och får möjligheter att utvecklas i yrket, som resultaten i skolorna kan lyftas. Hur lärarna ser på ledarskapet i skolan och möjligheterna att utöva sitt yrke spelar därför stor roll för kvaliteten i undervisningen.

Svenskt Näringsliv har gett Gabriel Heller Sahlgren, London School of Economics, Institutet för Näringslivsforskning samt European Centre for Entrepreneurship and Policy Reform i uppdrag att undersöka hur lärarnas attityder och omdömen om ledarskapet i kommunala och fristående grundskolor – samt i fristående skolor med olika ägandeformer – skiljer sig åt.

Analysen omfattar alla grundskolor som deltog i Skolinspektionens skolenkät mellan vårterminen 2015 och höstterminen 2017, vilket innebär att de flesta kommunala och fristående skolorna i landet inkluderas.

Frågorna rör bland annat rektorns pedagogiska ledarskap och utveckling av utbildningen, hur betygsättning och bedömning av kunskaper fungerar och möjligheter till anpassning och kollegialt lärande. I undersökningen rensas effekterna av skolornas elevsammansättning bort för att göra skolor med olika ägandeformer mer jämförbara.

Skriven avGabriel Heller Sahlgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist