Seminarium

Kan färre regioner och ökat statligt ansvar göra välfärden effektivare?

mars
24
2022

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
24 mars 2022, 14:00-15:30
Kontaktperson
Cathrine Ruud
Event- och nätverksansvarig.

Pandemin satte delar av välfärdens brister i blixtbelysning, främst inom vård och omsorg, med bland annat ineffektiva inköp och otillräcklig smittspårning. Men det är inte bara i kristider som välfärdens organisering visat sig tungrodd med otillräcklig effektivitet. Digitaliseringen släpar efter. Köerna till vården var långa redan innan pandemin. På sikt står välfärden dessutom inför en betydande demografisk utmaning med en minskad andel av befolkningen i yrkesaktiv ålder och en väsentligt ökad andel som är över 80 år vilket kommer att sätta välfärdssystemet under finansiell press. Vi behöver hitta vägar för att få ut mer värde för de skattepengar som satsas. Vägen framåt är ökat effektivitet.

Svenskt Näringsliv har identifierat fyra nyckelområden för en effektivare välfärd:

  • strukturella förändringar i form av ökat statligt ansvar och koncentration av antalet regioner och kommuner
  • ökad digitalisering
  • stärkt roll för de privata företagen i välfärden
  • stärkt benchmarking och extern uppföljning och utvärdering

I januari presenterade Svenskt Näringsliv en ny rapport där dessa nyckelområden presenteras och där en ny struktur för välfärden diskuteras med färre regioner och kommuner.

Läs debattartikel här.

Rapportförfattaren, Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitiska frågor vid Svenskt Näringsliv presenterar rapporten på ett seminarium. Efter presentationen kommer en bred palett av experter att få ge sin syn på Svenskt Näringslivs förslag med fokus på frågan om behovet av strukturella förändringar av välfärden.

Medverkande experter:

Sofia Rydgren Stale
Läkarförbundets ordförande,
Göran Stiernstedt
Sjukvårdsdirektör och statlig utredare
Anders Anell
Professor i företagsekonomi, Lunds Universitet
Harriet Wallberg
Regeringens f d samordnare vad gäller provtestning för Corona våren -20
Ann-Marie Wennberg-Larkö,
Sjukhusdirektör och ordförande i Regeringens vårdkompetensråd.
Staffan Isling
Vd SKR

En representant för SKR kommer också att medverka.

Det är möjligt att se seminariet på plats eller att delta digitalt.

För de som deltar fysiskt serveras kaffe från 13.30.

Sista anmälningsdag: 2022-03-24

Välkommen

mars
24
2022

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
24 mars 2022, 14:00-15:30
Kontaktperson
Cathrine Ruud
Event- och nätverksansvarig.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist