Rapport31 december 2021

Reformer för en bättre fungerande välfärd

Den privata sektorn och kommunsektorn (regioner och kommuner) är beroende av varandra. För företagen är en väl fungerande välfärd centralt. Samtidigt är kommunsektorn för sin finansiering beroende av ett näringsliv som växer och utvecklas.

Emellertid har välfärden idag betydande brister. Allt för många slutför inte gymnasiet och i sjukvården är köerna växande.

Trycket på välfärden kommer att fortsätta öka. Med den demografiska utvecklingen ökar andelen mycket gamla i befolkningen, samtidigt som andelen i arbetsför ålder minskar. Detta sätter ökad ekonomisk press på kommunsektorn.

För att klara dessa utmaningar, med förbättrad kvalitet, behöver välfärdens resurser användas effektivare, det vill säga att vi får mer värde för skattepengarna. Problemen kommer att fördjupas utan strukturella åtgärder.

Samtidigt pågår en snabb teknologisk utveckling baserad på digitalisering som endast nyttjas i begränsad omfattning i välfärden.

Vår slutsats är klar. Det är inte möjligt att fortsätta som hittills. Strukturella förändringar och nya arbetssätt behövs för att klara framtidens välfärd.

Därför lanserar Svenskt Näringsliv i denna rapport ett antal förslag inom fyra nyckelområden för en bättre och effektivare välfärd. Dessa är: a) ökad digitalisering, b) stärkt benchmarking och extern uppföljning och utvärdering, c) stärkt roll för de privata företagen i välfärden samt d) strukturella förändringar i form av ökat statligt ansvar och koncentration av antalet regioner och kommuner.

Skriven avAnders Morin
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist