REMISSVAR22 november 2022

Remiss av betänkandet Begränsningar i möjligheterna<br/>för vissa aktörer att få tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek (SOU 2022:27)

MOTTAGARE
Socialdepartementet
Externt diarienummer
S2022/02920
Svenskt Näringslivs diarienummer
2022-138

Utredningen föreslår att lagen om handel med läkemedel ändras så att tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel till konsument inte ska kunna beviljas den som är vårdgivare. Svenskt Näringsliv avstyrker förslaget. Det finns tre dominerande skäl till detta. För det första riskerar det att hämma utvecklingen av hälso- och sjukvården i viktiga avseenden. För det andra föreligger den åtminstone teoretiska risken för missbruk, framför allt överförskrivning, även vid samarbeten utan gemensamt ägande. För det tredje har inga missförhållanden, eller negativa effekter, som skulle bero på samverkan mellan vårdgivare och öppenvårdsapotek redovisats av utredningen.Svenskt Näringsliv har generellt en positiv inställning till att effektivisera tillsynen i syfte att effektivt motverka risker vid samverkan mellan vårdgivare och öppenvårdsapotek.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist