Rapport9 november 2016

Rörelseresultat i välfärdsbolag – en jämförelse

PwC har på uppdrag av Svenskt Näringsliv gjort en analys av de aktiebolag som utför tjänster inom vård, skola och omsorg och som har 50 % eller mer av sin nettoomsättning från kommuner, regioner och landsting, så kallade välfärdsbolag. Man har analyserat dessa med avseende på nettoomsättning och rörelsemarginal under perioden 2010 – 2014. Rörelsemarginalen är ett av flera mått på lönsamhet. Det visar hur stor del av intäkterna som används i verksamheten, t.ex. löner, hyror, mat, avskrivning på utrustning, läromedel, förbrukningsmaterial etc. Rörelsemarginalen, eller rörelseresultatet, är det som ska täcka skatter, räntor och andra finansiella kostnader, investeringar samt vinstutdelning till ägarna.

PWC har jämfört välfärdsbolagen med andra bolag som verkar inom samma näringsgrenar som välfärdsbolagen och med en jämförelsebransch som skapats av bolag i näringsgrenar inom tjänstesektorn vars produktion också är personalintensiv. Välfärdsbolagen har i stort sett samma rörelsemarginaler som jämförelsebranschen under hela den femårsperiod som analyserats. Den genomsnittliga rörelsemarginalen för välfärdsbolagen är 5, 9%. De har lägre rörelsemarginaler än vård, skola och omsorgsbranschen som helhet.

Det är tydligt för såväl välfärdsföretag som för jämförelsebranschen att företag med höga rörelsemarginaler har en liten del av marknaden. En analys visar att 5,5 % av omsättningen hos välfärdsföretagen sker i bolag som har en rörelsemarginal på 20 % eller mer. Motsvarande för vård, skola och omsorg och jämförelsebranschen är 6,5 % respektive 5,6%.

PWCs sammanfattande slutsats är att välfärdsföretagens rörelsemarginal är något lägre än andra företag som bedriver liknande verksamhet.

Skriven avSvenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist