REMISSVAR17 november 2022

Vägen till ökad tillgänglighet - delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram

MOTTAGARE
Regeringskansliet, Socialdepartementet
Externt diarienummer
S2022/02635
Svenskt Näringslivs diarienummer
2022-130

Trots ökade resurser till sjukvården, lagstadgad vårdgaranti och löften om att korta köer har vårdköerna växt sedan åtminstone 2011. De långa väntetiderna medför lidande och frustration, och urholkar förtroendet för sjukvården. Även arbetsmarknaden påverkas negativt, eftersom sjukskrivningstalen blir högre till följd av de långa köerna. Svenskt Näringsliv välkomnar därför inriktning och huvudförslag i Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvårdens slutbetänkande ”Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram”. Vi anser dock att målsättningen om vård inom 90 dagar är en lågt satt ambition och att ett land med god levnadsstandard som Sverige borde ha kortare garantitider för vård.

Ansvarig handläggareAlexandra Leonhard
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist