Rapport1 februari 2023

Vinstintresset som samhällsintresse? Vinst, valfrihet och innovation i välfärden.

Kan marknadsmekanismer bidra till att göra den offentliga sektorn i en modern ekonomi mer effektiv? Går det att dra nytta av konkurrens och privata företags innovationer för att få ut mer välfärd för de skattepengar som satsas? I korthet är svaret ja – både forskning och beprövad erfarenhet visar att så är fallet. Men när privata företag tillåts utföra tjänster inom den skattefinansierade delen av ekonomin skapas något som kallas ”kvasimarknad”. Alltså en form av marknad men utan alla egenskaper som kännetecknar den helt privata marknaden. En viktig skillnad är att priserna inte sätts av utbud och efterfrågan, en annan är att företagens intäkter inte kommer från frivilligt betalande kunder utan från skattemedel. Därför blir det ramverk som omgärdar de privata aktörerna viktigt för utfallet. Denna rapport fokuserar på friskolor och privata äldreboenden och föreslår reformer av ramverket för att dessa delar av välfärden skall fungera ännu bättre.

Skriven avNiklas Elert och Magnus Henrekson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist