NYHET25 februari 2022

Anna Hedensjö Johansson: ”Företagsamma människor gör skillnad”

Den 1 mars tillträder Anna Hedensjö Johansson rollen som ansvarig för SME-frågor inom Svenskt Näringsliv. SME-kommittén har ett tydligt uppdrag att verka för bättre villkor för små och medelstora företag i syfte att stärka det privata näringslivets konkurrenskraft, den privata äganderätten, näringsfriheten och jobba för en väl fungerande marknadsekonomi. Anna kommer närmast från tjänsten som regionchef för Svenskt Näringsliv i Västernorrland.

Foto: privat

Anna, välkommen till din nya tjänst. Vad tar du med dig från jobbet som regionchef till SME-frågorna?

– Jag tror benhårt på företagsamma människor och kraften i det som händer när företagsamma människor hamnar i samma rum och sammanhang. Här har jag på nära håll under mina åtta år som regionchef vittnat om effekten det skapar i kontakter med politiker och tjänstepersoner. Det är den här kraften som kommer ta Sverige framåt i utvecklingen, men då måste vi hela tiden jobba för att spelreglerna för företagen blir bra, enkla och framför allt långsiktiga.

Vad ser du som viktigt att jobba med närmaste tiden?

– I ett valår som detta är det avgörande att vi lyckas förmedla små- och medelstora företag behov av förändringar som den nya regeringen behöver ta tag i efter valet. Här är företagares egna röster och berättelser från verkligheten signalsystemet in till politiken. Förhoppningsvis finns det även politiker, lokalt, nationellt och på EU-nivå, som är beredda att agera därefter. Jag ser oerhört mycket fram emot att jobba tillsammans med de ledamöter som är invalda i SME-kommittén. När alla företagare, experter och kollegor inom Region & marknad jobbar tillsammans blir det en oerhörd påverkanskraft i arbetet.

Är det något kopplat till valåret du känner ligger högt på att göra-listan nu när du tillträder?

– Ryggraden i arbetet är alltid att stärka förståelsen och vikten av företagens betydelse för samhället. Men självklart, eftersom det är ett valår, så innebär det att fönstret för påverkan står lite mer på glänt än i vanliga fall. Det finns tydliga reformförslag som Svenskt Näringsliv tillsammans med alla medlemsorganisationer arbetat fram som sätter riktningen på arbetet.

Har du några konkreta exempel på detta?

– Det handlar t ex om att stärka kampen mot brott och otrygghet, bädda för en leveranssäker och konkurrenskraftig elförsörjning i hela landet, värna om konkurrens på lika villkor, minska det oroväckande utanförskapet så att fler får möjlighet att försörja sig själv samt kompetensförsörjningsfrågor med flexibilitet och utbildningar som matchar de jobb som finns för att nämna några.

Det låter som att du är full av energi och ser fram emot dina nya arbetsuppgifter, vilka är dina egna drivkrafter i företagarfrågor?

– Företagare är mina hjältar. De satsar, investerar, utvecklar sina affärer och inte minst vågar ta risker. Framför allt så anstränger sig företagare hela tiden för att lyckas, och den grundbulten ligger väldigt nära min egen övertygelse om ”den värdefulla ansträngningen”.  Alla kan inte vara bra på allt men alla kan anstränga sig och försöka. Det här var något jag fick med mig från uppväxten i tonåren på 1980-talet när jag gick amerikansk skola i Singapore. Lärare riktade strålkastarljuset på det man var bra på och då var det de förmågorna som fick syre och växte sig starkare. Min övertygelse ligger i att hela tiden sätta lampan på det positiva och bygga vidare utifrån det. Och tänk, hur skulle samhället se ut utan företagsamma människor och företagare?

SME-kommittén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist