NYHET20 december 2022

Bistra tider gör att vi måste se ljust på framtiden

2023 kommer att bli ett tufft år. Men om alla tar sitt ansvar kan kris vändas till framgång, något som företagare är vana vid. Nu tar vi nya tag tillsammans och siktar mot framtiden. 

Marie Svensson är vice ordförande i Svenskt Näringsliv och ordförande i dess SME-kommitté. Foto: Anna Hedensjö Johansson

Om det finns något som kan kallas för ett vanligt år så är 2022 knappast ett av dem. En orolig omvärld i kombination med stigande priser och inflation påverkar oss alla, inte minst oss företagare. Energikrisen är förstås en stor del i detta och som inverkar på företagens situation mycket påtagligt. Hela konsumtions- och leveranskedjorna blir störda och tydliga tecken syns på att världen står inför en ekonomisk nedgång.  

När vi nu går in 2023 är läget högst osäkert. Hushållen och företagen ser alltmer pessimistiskt på framtiden. Samtidigt ligger arbetslösheten på en hög nivå. Det uppdämda behovet av konsumtion efter pandemin har hållit ekonomin uppe under en tid, men den effekten kommer troligen att avta nu. Många kommer att behöva hålla hårt i slantarna. Världen går från ett tufft läge till ett annat tufft läge. 

Men det finns ingen anledning att deppa ihop helt och hållet för det. Vi företagare är vana vid att hantera svåra situationer och ofta finns det möjligheter att vända kris till framgång. Men det är förstås kämpigt för många av oss nu och för att det ska vara möjligt krävs det att alla tar sitt ansvar. Våra folkvalda, inte minst i kommunerna och i den nya regeringen, måste se till att få reformer på plats som kan skapa bättre företagsklimat. Det är där det hela börjar.  

Något paradoxalt är efterfrågan på kompetens stor hos många företag samtidigt som arbetslösheten är hög. Utöver detta finns ett utanförskap som inte syns i arbetslöshetssiffrorna. Det här är en ekvation som måste gå att lösa och jag tror att stora delar av denna lösning finns redan i skolan. Utbildningssektorn måste bättre motsvara de behov som finns på arbetsmarknaden, likväl som vi företagare måste ta vårt ansvar och marknadsföra vilka yrken som finns ex via prao och praktik. Här krävs det en tät dialog med näringslivet för att se till att utbildningarna är uppdaterade och relevanta. Så kan fler rustas för arbetslivet och företagens kompetensförsörjning kommer då att fungera bättre, något som alla tjänar på.  

Även på andra områden måste en bättre dialog med näringslivet till. Om svenska företag ska kunna vara konkurrenskraftiga på den internationella marknaden måste lagar och regler vara förutsägbara och kostnadseffektiva. Regelkrånglet måste helt enkelt minska. Det är slöseri med tid, resurser och kompetens att företagare ska ägna sin tid åt att fylla i blanketter och formulär i stället för att ägna sig åt att utveckla den egna verksamheten.  När Sverige nu tar över ordförandeskapet i EU under första halvåret av 2023 måste också frågor som rör företagande vara högt upp på agendan. Att få den inre marknaden att fungera bättre är avgörande för att utveckla ekonomin och stärka Europas konkurrenskraft. Detta är extra viktigt i tuffa tider, inte minst för små och medelstora företag.

Mindre krångliga måste också processer kring offentlig upphandling bli. Kommuner, regioner och staten måste underlätta för att fler företag ska kunna delta på lika villkor. Man bör inte favorisera egna bolag och verksamheter, utan alla måste kunna ges lika möjligheter att vara med och bidra till att utveckla den gemensamma välfärden. Återigen är dialog ett utmärkt redskap. Om de som utformar upphandlingsunderlagen får en bättre förståelse för företagandets förutsättningar har vi nått en bra bit på vägen.  

Även om vi går mot bistra tider så finns det all anledning att se ljust på framtiden. I kristider föds kreativitet och en vilja att förändra. Det ligger något mänskligt i det. Låt oss nu ta tillvara på chansen att skapa en bättre morgondag för oss nu levande och kommande generationer. Företagen är förstås en oerhört viktig del i detta.  

Med dessa ord vill jag tacka alla er engagerade företagare för alla era insatser under året som nu avslutas och önska er härliga och vilsamma helger med nära och kära. Nästa år tar vi nya tag tillsammans!  

God Jul och Gott Nytt År!

Marie Svensson

SME-kommittén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist