NYHET26 maj 2023

Dags för regeringen att leverera

För små och medelstora företag är regelbördan ofta tung och kostsam. Företagen behöver ett förutsägbart och kostnadseffektivt regelverk. Det kan handla om allt från breda skattefrågor till specifika kommunala bestämmelser. Därför behövs det en mer robust politisk process för hur regler tillkommer och ändras – gärna så snart det bara går.

Regelbördan för företag ökar år för år. Nu måste regeringen vidta konkreta åtgärder, menar Christer Östlund, Svenskt Näringslivs expert på regelförbättringsfrågor och Ulrik Wehtje, ordförande för SME-kommitténs arbetsgrupp för regelförbättring. Foto: Anna Hedensjö Johansson

I arbetsgruppen för regelförbättring inom Svenskt Näringslivs SME-kommitté diskuteras ofta den betungade regelbördan, som dessutom fortlöpande ökat de senaste åren. Om företagen kunde få ägna tid åt att utveckla sina affärer istället för att fylla i blanketter, om än allt oftare digitala, vore mycket vunnit i tid och pengar. Lagstiftare och myndigheter behöver ta frågan på större allvar. Det behövs införas en process för att ta om hand och implementera regelförbättringsförslag för att hela systemet ska fungera. Denna process ska se till att befintliga regler utvärderas, förenklas och förbättras. Är en regel föråldrad eller ineffektiv så ska den tas bort eller förändras.

– Regeringen bör ha löpande samråd med företagen om olika förbättringsförslag och genomföra de förslag som lämnas in av näringslivet. Väljer de att inte genomföra dessa förslag måste de motivera varför, säger Christer Östlund, som är Svenskt Näringslivs expert på regelförbättringsfrågorna. Sen är reglernas effekter en alltför förbisedd faktor. När nya lagar ska stiftas så måste förslagen föregås av en ordentlig konsekvensanalys. Annars blir det ju omöjligt för riksdagsledamöterna att veta vilken effekt som de nya regelverken får för företagen. Här borde Regelrådet få ett starkare, större och friare mandat att hindra undermåliga förslag att hamna på beslutsdagordningen.

Det är inte heller så att regeringen måste börja med ett vitt papper när de ska ta sig an uppgiften att minska företagens regelbörda. Det finns ett antal färdiga utredningsförslag som förra regeringen inte genomförde - framför allt när det gäller en förbättrad regelgivningsprocess. Med tanke på dagens situation med lågkonjunktur och höga elpriser behöver företagen mer än någonsin känna att regelkostnaderna minskar.

– Det är dags för regeringen att leverera. Tiderna är extremt utmanande för många företag och varje lättnad i regelbördan kan innebära en avgörande skillnad för möjligheten att fortsätta verksamheten. Det står investeringar, jobb och tillväxt på spel och att förbättra regelverken bör varken vara dyrt eller särskilt komplicerat. Det handlar framför allt om två saker; förståelse för företagens vardag och politiska prioriteringar, menar Ulrik Wehtje, som driver företaget Exakta i Malmö och är ordförande för SME-kommitténs arbetsgrupp för regelförbättring.

Ungefär hälften av de regler som berör svenska företag kommer från EU-lagstiftning. Det hade därför varit mer än välkommet om Sverige upphörde att överimplementera EU-lagstiftning, något som tyvärr sker alltför ofta.

– Överimplementeringen gör att de svenska företagen får svårare att konkurrera och Sverige bör därför ta sig ner till att ligga på miniminivån för att kunna uppnå konkurrensneutralitet med övriga EU-länder. Så jobbar många andra länder i vårt närområde och vi som land borde lära och inspireras av dem, säger Ulrik Wehtje.

SME-kommittén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist