NYHET7 maj 2024

Dåliga vägar tillväxthinder för företagen: ”Inte potthål utan badkar”

Vägarna blir allt sämre, små företag kämpar med stor regelbörda och det är svårt att hitta rätt kompetens. Så kan man sammanfatta Svenskt Näringslivs undersökning bland företagen i Västernorrland. ”Det ställs stora krav på oss företagare”, säger SME-kommittéledamoten Håkan Eriksson i SVT.

Håkan Eriksson ser en allt tuffare utmaning i att driva ett mindre företag, bland annat på grund av den ökande regelbördan.Foto: Anders Lövgren

I Svenskt Näringslivs senaste undersökning av företagens regionala utveckling framkommer att en stor andel upplever en ökad regelbörda, bristande infrastruktur och kompetensbrist, som stora tillväxthinder. Med anledning av detta intervjuade SVT Håkan Eriksson, ledamot i SME-kommittén och vd för företaget SIAK som har verksamhet i Sundsvall, Härnösand och Östersund. Inslaget finns att se här.

SME-kommittén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist