NYHET29 februari 2024

”Energin från ungdomarna ger hopp om framtiden”

Ett stärkt samarbete mellan skola och näringsliv är inte bara ett sätt att lösa kompetensbristen, det är en chans för både ungdomar och företagare att utvecklas och ge varandra energi. I en intervju berättar småföretagaren Michael Prising om varför han engagerar sig för att stärka banden med skolan.

Michael Prising driver bl a butiken Feskaren i Uppsala och han är också ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté. Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– Jag är mycket engagerad i olika aktiviteter som syftar till att stärka samarbetet mellan skolan och företagen. Dels ingår jag i olika samverkansprojekt med utbildningsväsendet, dels så försöker jag ställa upp som rådgivare, mentor och liknande när det behövs. Sen ingår jag i Svenskt Näringslivs SME-kommitté och är ordförande i dess arbetsgrupp som fokuserar på frågor om samarbetet mellan skolan och näringsliv.

Att samarbetet mellan skola och näringsliv är viktigt och behöver både underhållas och förstärkas håller de flesta med om. Men hur gör man i praktiken? Vad kan kommunen göra för att underlätta för fler företag att engagera sig i skolan?

– De skulle kunna bli bättre på att ta en inledande kontakt med företag och företagsgrupper eller -föreningar av olika slag och bjuda in till en dialog om ett samarbete. Om de kan förklara vad de egentligen söker, såsom kanske praoplatser eller mentorer, kommer tröskeln för fler företagare att engagera sig att bli avsevärt lägre, menar Michael Prising. Dessutom är det viktigt med god framförhållning när det gäller saker som prao och praktik, det underlättar mycket för oss företagare och lär göra det lättare att finna bra platser för eleverna.

Vad tycker du är det bästa med att engagera sig i skolan?

– Du får oerhört mycket tillbaka, speciellt om du har gjort ett bra jobb, då ger energin man får från ungdomarna hopp om framtiden, avslutar Michael Prising.

Läs hela intervjun med Michael Prising i Tidningen Näringslivet.

SME-kommittén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist