NYHET11 oktober 2022

”Färdigt förenklingsförslag bör genomföras omgående”

Genomför förslagen i förenklingsutredningen. Det skriver 13 företagare från SME-kommittén i en insändare.

Så kan man förenkla för landets företag – och stärka svensk konkurrenskraft, skriver företagare i Svenskt Näringslivs SME-kommitté.

Sverige står inför stora utmaningar. Stundande lågkonjunktur, otillräcklig energiförsörjning och hög inflation. Som företagare ser vi hur våra kostnader ökar allt snabbare. Den nu tillträdande regeringen har dock en möjlighet att hjälpa små och medelstora företag att våga satsa, utvecklas och skapa nya arbetstillfällen. Ett helhetsgrepp för minskat regelkrångel skulle underlätta för företagen och stärka svensk konkurrenskraft.

Under lång tid har regeringar av olika kulörer utlovat minskad regelbörda för företagen. Vissa förbättringar har skett, men de är långt från tillräckliga. Medan andra länder genomfört strukturreformer som minskat regelbördan har regelkostnaderna fortsatt att öka i Sverige. I genomsnitt, visar beräkningar, har detta inneburit en kostnadsökning för företagen på minst en miljard kronor per år de senaste tio åren. 

Förenklingsutredningen (SOU 2021:60) som presenterades förra året föreslår ett helhetsgrepp där hela regelgivningsprocessen ses över. Förslaget inbegriper allt från att förbättra konsekvensanalyserna innan ny lagstiftning beslutas, via forum för att justera i regelverk som skapar onödigt krångel till ett system för en systematisk utvärdering av regelverk efter att viss tid har förflutit. 

Vår uppfattning är att utredningen fångat svagheterna i vår nuvarande regelgivning på ett bra sätt och att förslagen, om de genomförs, kommer att leda till minskat krångel framöver. 

Det finns med andra ord ett väl genomarbetat förslag, som den nu tillträdande regeringen skulle kunna genomföra. Så kan man omgående och handlingskraftigt förenkla för landets företag, och stärka svensk konkurrenskraft. 

Marie Svensson, Tjeders Industri AB
Ulrik Wehtje, Exakta Group AB Håkan Eriksson, SIAK AB Peter Simonsson, Stjärnurmakarna AB Sven-Olof Gudmundsson, Sannarps Bensin och Butik AB  Stefan Fritzdorf, Vivels i Stockholm AB Thomas Jansson, AB Bröderna Jansson Nissavarvet Helen Berg, MK Bussresor AB Lena Kempe, Daftö Resort AB Kayan Utkutug, Eveo AB Maud Spencer, Svalson AB Elisabeth Tedestål, Vellingeblomman AB Håkan Nilsson, Skogsentreprenadaktiebolaget Bröderna Nilsson

Insändaren har bl a publicerats i Sundsvalls Tidning.

SME-kommittén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist