NYHET10 april 2024

”Företagen en viktig del i kampen mot brottsligheten”

Brottsligheten är ett hot mot enskilda personer och företag. Därför måste alla goda krafter samverka för att bekämpa den vardagsnära och systemhotande brottsligheten, skriver SME-kommitténs Malin Hamlin i Västerviks Tidningen.

Malin Hamlin är ordförande i Lansen Omsorg AB och ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté.

”Tyvärr innebär detta också att många företag är direkt utsatta för den kriminalitet som blir allt grövre. Det lokala näringslivet skadas och därmed det omgivande samhället. Seriösa företagare drabbas också av osund konkurrens från kriminella aktörer som inte betalar skatter eller följer regler. Dessutom kan annan grov organiserad brottslighet som är kopplad till kriminella nätverk finansieras genom de ekonomiska vinster som på olika sätt genereras när bolag används som brottsverktyg. Men om företagen tillåts delta på rätt sätt kan vi vara en viktig aktör i brottsbekämpningen. ”

Läs hela Malin Hamlins debattartikel i Västerviks Tidningen.

SME-kommittén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist