NYHET15 februari 2022

Företagen viktiga i det brottsförebyggande arbetet

Brott och otrygghet är ett stort problem för företagen i Sverige. 22 procent av företagen i den lokala undersökningen om företagsklimatet uppger att brottsligheten är ett allvarligt problem för dem i deras kommun.

Foto: MostPhotos

Hela sex av tio företag har drabbats av brott de senaste två åren vilket medfört direkta kostnader på mer än 40 miljarder kronor per år för företagen. Indirekta kostnader uppskattas till närmare 100 miljarder kronor. Hur kan näringslivet och samhället tillsammans motverka utvecklingen?

I ett möte med Johan Hedin, rättspolitisk talesperson för Centerpartiet beskrev fem företagare som är ledamöter i SME-kommittén hur deras företag och anställda drabbats. Företagarna vill kroka arm med politiken för att gemensamt jobba brottsförebyggande och komma till bukt med utvecklingen. Brott mot företag underprioreras och det saknas statistik från Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) som visar företagens utsatthet för brott och dess kostnader.

Sven-Olof Gudmundsson (Sinnarps Bensin & Butik samt ordf. SME-kommittén Svenskt Näringsliv), Johan Hedin (Centerpartiets Rättspolitiska talesperson), Jörgen Rasmusson (Lödde Plåt), Adam Brånby (Woolpower), Emma Unevik (Stockholms Städsystem), Jens Hedström (Chef Region & Marknad Svenskt Näringsliv), Stefan Fritzdorf (Vivels) och Annika Bröms (ansvarig SME-kommittén Svenskt Näringsliv)

– En utmaning när ett brott sker är att förstå och värdera omfattningen av det som skett. Det är inte bara brottet i sig, oavsett om det är ett rån, en stöld, hot eller skadegörelse som drabbar mitt företag och min personal. Det får konsekvenser för hur jag som företagare planerar bemanning, öppettider och säkerhetsrutiner i vardagen vilket för med sig ökade kostnader för verksamheten. Vi märker även av att det blir svårare att rekrytera medarbetare berättar Sven-Olof Gudmundsson, företagare inom transportsektorn och ordförande för SME-kommittén inom Svenskt Näringsliv.

Andra aspekter som lyftes runt bordet var organiseringen av polisens arbete, erfarenheter av hur rättssystemet fungerar, vad förseningar och produktionsstopp innebär och hur kriminaliteten trycker bort seriösa företag inom offentlig upphandling.

Emma Unevik, Stockholms Städsystem och Adam Brånby, Woolpower vittnar båda om konsekvenser som den ökande brottsligheten för med sig för tjänstesektorn och industrin.

– För att förhindra att kriminella aktörer deltar i offentliga upphandlingar behöver upphandlande myndigheter kunna kontrollera uppgifter hos Skatteverket och Kronofogdemyndigheten och ta del av belastningsregistret. Det saknas effektiva och enkla rutiner för det i Sverige men det fungerar utmärkt i till exempel Danmark. Skulle vi få det att fungera även här i Sverige är jag övertygad om att det skulle skapa bättre affärer mellan företag och offentlig sektor, säger Emma Unevik som driver Stockholms Städsystem.

Sven-Olof Gudmundsson lägger till:

– Det måste bli enklare för upphandlande myndigheter att kontrollera belastningsregistret och genom den kvalitetssäkringen kunna utesluta leverantörer som deltar i offentlig upphandling. Det är något som vi inom Svenskt Näringsliv tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner och Företagarna har pekat på under många år utan att det skett någon förändring.

Jörgen Rasmusson, Lödde Plåt, berättar för Johan Hedin om sina erfarenheter av brott. Hur byggsektorn är hårt drabbad av framför allt verktygsstölder men att det även finns en utmaning i att säkra material som används i arbeten. Att ingen obehörig stjäl materialet från det att de fått leveransen till att till exempel taket sitter på plats.

Johan Hedin, Centerpartiets rättspolitiska talesperson är tydlig när mötet avslutas:

– Den rättspolitiska debatten handlar många gånger om fel saker. Företagen är navet i den trygghetsskapande miljön som byggs upp i samhället och behöver få en betydande roll i det brottsförebyggande arbetet. Jag tar till mig av budskapet att det saknas statistik på hur företagen drabbas av brottslighet. Det är solklart att det BRÅ behöver få ett tydligt uppdrag att mäta företagens utsatthet för brott och dess kostnader så att vi kommer vidare med den frågan.

SME-kommittén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist