NYHET23 maj 2024

Från ord till handling – vägen framåt!

Det är genom det konstruktiva samtalet som vi kan försöka förstå varandras behov och prioriteringar och komma framåt. Och det är så jag också försöker arbeta, både i min roll som företagare och som vice ordförande i Svenskt Näringsliv respektive ordförande i SME-kommittén, skriver Marie Svensson som blev omvald på Svenskt Näringslivs stämma.

Marie Svensson, Tjeders AB, är vice ordförande i Svenskt Näringsliv och ordförande i dess SME-kommitté. Foto: Stefan Tell

Jag brukar understryka vikten av dialog – och inte monolog – mellan företagare och politiker. Det är genom det konstruktiva samtalet som vi kan försöka förstå varandras behov och prioriteringar och komma framåt. Och det är så jag också försöker arbeta, både i min roll som företagare och som vice ordförande i Svenskt Näringsliv respektive ordförande i SME-kommittén.

Jag tycker mig uppleva att dialogen med politiken har förbättrats senare år, både på kommunal och nationell nivå. De lyssnar på vad jag och mina företagarkollegor säger och ställer frågor som visar på ett intresse. Kanske insikten om att företagande och marknadsekonomi är grunden för ett välmående samhälle börjar sätta sig? Utan oss, ingen tillväxt och inga skatteintäkter till våra gemensamma åtaganden.

Därför förväntar jag mig också att de agerar i enlighet med vad de säger. Vi från företagarhåll måste – och kommer att – fortsätta att åskådliggöra våra utmaningar och visa på konkreta exempel.

Ett par saker är högt prioriterade av många företag nu, inte minst bland de små och medelstora. Till exempel hoppas jag verkligen att vi kan se effekten av de regelförbättringar som det har fattats beslut kring åtgärder för; både utifrån Förenklingsrådet, Implementeringsrådet och via Regelrådet. Regelförbättringar är ett smart, billigt och snabbt sätt att ge företagen bättre förutsättningar att växa. Att det tar så lång tid att minska företagens regelbörda är obegripligt, i alla fall för oss företagare som är vana vid att genomföra beslut. Men intentionerna är goda, så vi håller tummarna för att det ska bli bättre den här gången.

En annan fråga som fortsätter att bekymra oss företagare är kompetensförsörjningen. Många behöver anställa men har svårt att hitta sökande till jobben. Samtidigt går mängder med människor arbetslösa. Hela systemet verkar behöva startas om och här måste vi hjälpas åt. Därför ser jag fram emot ytterligare samarbete mellan kommuner och företag för att säkerställa kompetensförsörjning som näringslivet efterfrågar.

För det är nu som Sveriges kommuner behöver anpassa sina utbildningar och kurser efter företagens behov. Så att unga kan få jobb och vi tillräckligt med medarbetare. På något sätt måste vi komma ifrån tendensen att ”för många” väljer exempelvis samhällsprogrammet och därför efteråt måste skaffa sig en utbildning till. Och så behöver vi fler yrkesprogram, på fler ställen och en bättre marknadsföring av dem så att fler unga söker sig dit.

Och apropå marknadsföring så vill jag tro att alla företag faktiskt är villiga att ta emot prao och praktikanter för att visa upp vilka yrken som finns om vi får rätt förutsättningar och bättre framförhållning. Vi kan bli bättre på att vara ambassadörer för våra branscher och jag förväntar mig således en god planering av kommunerna som möjliggör detta för företagen.

Jag tackar för förtroende att bli omvald som vice ordförande i Svenskt Näringsliv respektive ordförande i SME-kommittén och ser fram emot ett fortsatt intensivt och engagerande år. Jag vill att vi fortsätter jobba sida vid sida för att övertyga allt fler om vikten av goda förutsättningar för att driva företag i Sverige. Och det gör vi bäst tillsammans och med en lyssnade och konstruktiv attityd.

SME-kommittén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist