NYHET18 juni 2024

”Gör om och gör rätt i frågan kring lagstiftad lön”

Förslaget om ett höjt lönegolv för arbetskraftsinvandrare är ett oacceptabelt ingrepp i den svenska lönebildningsmodellen. En modell som tjänat Sverige i konkurrenskraft och som vi måste slå vakt om, skriver Anton Svensson, VD EWES AB och ledamot Svenskt Näringslivs SME-kommitté, i Barometern.

Anton Svensson är VD på EWES AB och ledamot Svenskt Näringslivs SME-kommitté.

”I vår region behövs alla typer av personal, de med längre utbildningar, eller med kortare, de med och de utan formell utbildning. Därför måste vi företagare få ha kvar en rimlig chans att anställa medarbetare från tredje land, till samma kollektivavtalsenliga löner som de som redan jobbar på våra företag.

[...]

Förra året bidrog arbetskraftsinvandringen med 52 miljarder till svensk BNP och med 17 miljarder i skatteintäkter. Det är inga struntsummor, utan ett bevis på att en rättssäker arbetskraftsinvandring är bra för Sverige och kan täcka kompetensbehoven inom bristyrken. Att ett höjt lönegolv för arbetskraftsinvandring kommer få negativa konsekvenser, inte bara för företagen utan för hela samhället och den svenska ekonomin, är uppenbart. Därför vill jag uppmana riksdag, regeringen och Tidöpartierna att göra om och göra rätt i frågan kring lagstiftad lön för arbetskraft från tredje land.
Än är det inte för sent!”

Ovan är ett utdrag ur Anton Svenssons debattartikel i Barometern, läs hela här.

SME-kommittén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist