NYHET9 februari 2023

Görs det tillräckligt för att stärka företagens konkurrenskraft?

BusinessEuropes första SME-roadshow startade den 8 februari i Helsingfors, Finland. Detta var det första av en rad evenemang runt om i EU för att belysa de små och medelstora företagens roll när det gäller att ta sig ur krisläget i Europa.

Premiär för Business Europes ”SME-Roadshow”. Anna Hedensjö Johansson, SME-ansvarig på Svenskt Näringsliv, Jyrki Katainen, fd European Commission´s vice ordförande för jobb, tillväxt och konkurrenskraft och fd premiärminister i Finland, Fabrice Le Saché, ordförande för Business Europes ”Enterprise and SME-Committee”.Foto: Anna Hedensjö Johansson

Fabrice Le Saché, ordförande i BusinessEuropes ”Enterprise and SME-Committee”, talade i en paneldiskussion om utmaningar och möjligheter inom hållbarhet och betonade att små och medelstora företag för närvarande befinner sig i svårigheter. Företag behöver regulatoriskt andrum för att överleva dagens många kriser. Han menade att den främsta prioriteringen är att se till att SME-testet tillämpas grundligt i alla nya EU-initiativ. Dessutom är det avgörande att undvika onödiga eller oproportionerliga bördor, för att säkerställa ett regelverk som fungerar väl för små och medelstora företag.

Anna Hedensjö Johansson, ansvarig för SME-frågor på Svenskt Näringsliv deltog på plats;

– Behovet av ett konkurrenskraftigt näringsliv i Europa var också ett återkommande tema i samtalen såväl på scen i panelsamtalen och vid de företagsbesök som genomfördes under dagarna. Det var påtagligt att många av deltagarna ser att lösningarna på utmaningarna finns hos företagen. Här behöver beslutsfattare på alla nivåer – från EU-kommissionen, till nationella och lokala politiker göra sitt yttersta för att inte göra det krångligare för företagare genom ytterligare regelbördor, utan vara möjliggörare för företagen att stärka sina verksamheter. Ett välmående Sverige och EU behöver blomstrande företagare för att möta omvärldens alla utmaningar.

Evenemanget genomfördes tillsammans med EK (Finlands Näringsliv) och lockade mer än 200 deltagare. Ett unikt tillfälle att samla viktiga företrädare från hela Europa för att diskutera både utmaningar och möjligheter företag i EU, särskilt när det gäller hållbarhetsomställningen.

Läs mer här.

SME-kommittén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist