NYHET9 juni 2022

Håkan Nilsson: ”Stor brist på personer med gymnasial yrkesutbildning”

Stora delar av näringslivet har svårt att hitta rätt kompetens vid rekryteringar. Inte minst är bristen på personer med gymnasial yrkesutbildning stor. Skogsindustrin är inget undantag. Håkan Nilsson driver Skogsentreprenadaktiebolaget Bröderna Nilsson i Traryd, Småland och märker tydligt av rekryteringsproblematiken. 

– Vi har stora pensionsavgångar och behöver mycket folk. Visserligen har söktrycket till utbildningarna ökat de senaste åren, men det måste också vara rätt personer som söker sig dit. I dagsläget är det många som inte har behörighet till gymnasiet och då blir det inte lätt att få rätt kompetens i slutändan.

Han menar att grundfelet ligger i attityden till yrket som i sin tur har rötter långt bakåt i tiden.

– För 100 år sedan fanns det nästan obegränsat med arbetskraft som klarade av ett jobb i skogen. De flesta var födda till bönder eller skogsarbetare då och det togs liksom för givet att nästan vem som helst kunde jobba inom dessa yrken. Den grundsynen lever kvar än idag i mångt och mycket. Men numera är vår bransch högteknologisk med avancerade maskiner för miljonbelopp. Idag passar skogsmaskinföraryrket passar lika bra för män som kvinnor. Det krävs med andra ord intresse, rätt utbildning och fallenhet för att göra ett bra jobb.
Matchningen mellan industrins behov av arbetskraft och gymnasieprogrammens dimensionering har också varit dålig under lång tid. Håkan efterlyser därför bättre kommunikation mellan de olika kärlen.

– Antalet utbildningsplatser måste spegla behovet på arbetsmarknaden bättre, så att utbildningen faktiskt leder till jobb. Kommunikation mellan näringsliv, politik och utbildningsväsendet måste på så sätt bli bättre om vi ska komma till rätta med rekryteringsproblematiken i grunden.

Krångliga regler och höga kostnader för att anställa är ytterligare faktorer som påverkar möjligheterna att anställa.

– Många mindre företag vågar inte anställa då det är krångligt. Skulle det inte funka med en nyanställning är det också väldigt svårt att göra sig av med arbetskraft. Därför avstår många helt från att rekrytera. Det borde finnas fler vägar in och enklare anställningsformer. Så skulle fler kunna få en in fot och fler uppgifter som behöver göras i många företag skulle bli utförda. Vi ska till exempel flytta en verkstad och en hel maskinhall nu där vi hade behövt hjälp under några veckor till att börja med. Men det är för krångligt att försöka plocka in någon under så kort tid som det är i dagsläget. Här finns en del av matchningsproblematiken.

Det osäkra läget i omvärlden och kriget i Ukraina påverkar hela samhället och även skogsindustrin. Man har märkt av utvecklingen i flera olika avseenden, faktiskt också när det gäller rekrytering.

– Det är främst på skogsvårdssidan som de märker att man saknar mycket säsongsarbetskraft som tidigare kom från Ukraina. Men även på maskinsidan märks kriget då det är svårare att hitta reservdelar. Bränslepriserna är naturligtvis också ett stort problem som ställer till det.

SME-kommittén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist