NYHET19 juni 2024

Halvtid i mandatperioden – vad kan företagare förvänta sig framåt? 

Tiden går snabbt och vi har redan nått halvvägs i den här mandatperioden. Johan Britz, statssekreterare i Statsrådsberedningen, besökte SME-kommittén för att berätta lite om vad vi kan förvänta oss av regeringen framgent på det näringspolitiska området.  

Jens Hedström, Marie Svensson och Johan Britz på SME-kommitténs möte i juni.

Osund konkurrens från det offentliga är ett stort problem för många små och medelstora företag. Ett exempel är statliga företag som genom underprissättning – med hjälp av merkostnadsersättning – i offentliga upphandlingar tränger undan företag som verkar under normala förutsättningar. Kommer regeringen att ge Konkurrensverket större möjligheter att disciplinera statligt ägda bolag?  

– Idag får inte Konkurrensverket granska statligt ägda bolag, men det undersöks om de ska kunna ges samma möjlighet som för kommunal verksamhet. Det finns absolut ingen ambition inom regeringen att ha ett statligt bolag som konkurrerar med det privata, snarare tvärtom. Vi är en regering som inte ser något självändamål med statligt ägda bolag. Det är viktigt med ordning och reda; att pengarna inte går till fel saker, menade Johan Britz.  

– I det här sammanhanget är det viktigt att företagen hjälper till att skapa en motbild och att understryka effektiviseringspotentialen det privata kan bidra med, liksom att kritisera kommunalt slöseri. Alla goda röster behövs.  

En fråga som florerat på senare tid är konflikterna på arbetsmarknaden, bland annat med anledning av Tesla och vårdkonflikten. Hur ser regeringen på de svenska konfliktreglerna – är det dags att göra dem mer moderna? 

– Vi har inga planer på att göra några förändringar, berättade Britz. De konflikter som dyker upp som väcker frågor om samhällsfara kommer aktualisera debatten men vi som statsmakt har rollen att inte lägga oss i parternas diskussioner. Sen är det möjligt att proportionalitetsfrågan, dvs att tredje man drabbas, kommer att dra igång en diskussion i samhället. Men nu har vi ju de regler vi har.   

Skatter är ett ständigt aktuellt ämne för alla som driver bolag, så även för SME-kommittén. De undrade därför vilka konkreta åtgärder som regeringen planerar att vidta för att förenkla skattereglerna och hur förväntas dessa åtgärder påverka företagens konkurrenskraft och tillväxt? Och världens högsta marginalskatt – vad gör regeringen åt dessa? 

– Det finns en stor chans till att vi kommer att ha förändrade regler på plats 1 jan 2026. Ett problem är dock att vi har en ny ”värnskatt”, det vill säga nedtrappningen av jobbskatteavdraget; det kommer bli tufft att göra något åt dem i närtid. Från Liberalernas sida vill gå vidare med ett successiv borttagande.  

Kompetensförsörjningen brister för många företag. Bland annat ger inte en hel del av utbildningarna eleverna rätt förutsättningar för att kunna skaffa sig ett jobb.  
Kommittén undrade därför vad regeringen kan göra för att öka yrkesutbildningens status och attraktionskraft så att utbildningar som leder till jobb blir intressant för alla elever. Och vad kan regeringen göra för att dimensionera både gymnasie- och universitetsutbildningar bättre utifrån arbetsmarknadens behov?  

– Det viktigaste utbildningssektorn kan göra är att lyssna på näringslivet för att förstå vilken typ av kompetens som behövs. Vi har ju ett system av fritt val, där individen avgör och därför behöver huvudproblemet med att ungdomar inte förstår vikten av att läsa en yrkesutbildning tacklas. Kanske i någon form av samarbete mellan staten och branscherna. Vi ska heller inte bortse från föräldrarnas inflytande, så även de behöver tas in i ekvationen.  

Brottsligheten som drabbar företagen är ytterst problematisk. Vad planerar då regeringen att göra för att förbättra statistiken och kunskapen om brott mot företag, med tanke på bristen på kriminalstatistik gällande brott mot företag som försvårar effektiv brottsbekämpning och politiska beslut? Finns det specifika lagförslag eller initiativ som de arbetar med för att stärka skyddet för företagare och skapa ett tryggare företagsklimat? 

– Brott mot företag, inte minst mängdbrottslighet, och den kriminella ekonomin utgör ett allvarligt hot mot Sverige – kriminella verksamheter har tagit sig in i bolag och verksamheter. Regeringen behöver ta tag i det, men vi riskerar då att vi skapar mer regler, mer kontroller så det får ske med omsorg. Vi ser att all brottslighet hänger ihop, men regeringen är på bollen, avslutade Johan Britz.  

SME-kommittén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist