NYHET16 februari 2024

Hot och möjligheter – om AI i näringslivet

AI är nu verklighet och är här för att stanna. Hur kan företagen ta tillvara på de möjligheter AI ger och vilka hot ska man beakta? Tre förbundsdirektörer resonerar kring frågan.

Pia Sandvik, Teknikföretagen, Ann Öberg, Almega och Marcus Dahlsten från Transportföretagen diskuterade AI och digitalisering med SME-kommittén. Foto: Anna Hedensjö Johansson

Vi är nu inne i den fjärde industriella revolutionen. Den här gången handlar det om AI och robotteknik. Varje tekniksprång vi har tagit har medfört en högre produktivitet och så lär ske även denna gång, menade Almegas VD Ann Öberg på ett möte med SME-kommittén med tema digitalisering och AI.

– Tjänstesektorn ser ut att vara den sektor som är mest exponerad för AI, utifrån att tjänstejobb kan ha AI som komplement men också riskeras att slås ut. Vid tidigare teknikskiften är det främst enklare jobb som har slagits ut, men denna gång går ingen säker då även högkvalificerade tjänstejobb blir konkurrensutsatta av AI. Dagens forskning visar att hälften av tjänstejobben kommer att kunna använda AI som komplement och hälften kommer att ersättas av AI. Man ska dock komma ihåg att vid varje teknikskifte som slagit ut jobb så har nya jobb alltid tillkommit. Det kommer oavsett sektor att få en stor effekt på hela arbetsmarknaden med ett teknikskifte som kommer att ske i olika takt inom olika områden.

Viktigt i sammanhanget är att lagstiftning och regelverk hänger med i utvecklingen. Just regelverken kring generativ AI kan lätt komma att hindra innovation och göra konkurrensen snedvriden mellan olika länder och marknader. Exempelvis har Europa en tendens att ha strängare regelverk än andra kontinenter, vilket motverkar en jämn spelplan på konkurrensområdet.

– AI är alldeles för mystifierat. Ibland verkar det som om vi är tillbaka i 1970-talets teknikfientlighet där vi tror att AI ska ta över allt, starta krig och enbart är ett hot. Men så är det inte, sade Pia Sandvik som är vd på Teknikföretagen. Dock ska vi vara varse att det kommer att finnas en elit i världen framgent som består av de som behärskar AI. Få av oss kommer att behöva lära sig utveckla AI-algoritmer, men vi kommer att komma i kontakt med AI via till exempel lagerhantering kvalitetskontroll, datahantering, kundtjänst och en automatisering av repetitiva arbetsuppgifter.

Cybersäkerheten har stora utmaningar med en ökad användning av AI och de nya plattformarna. Ansvarsfrågorna kan komma att bli krångliga och ju mer AI används desto större blir riskerna på området. Därför krävs det att myndighetssverige med polisväsende hänger med.

– AI och automatisering kommer även att förändra arbetsgiveriet, sade Marcus Dahlsten, vd på Transportföretagen. När ens arbetsuppgifter förändras på grund av en ökad användning av AI – kommer man till exempelvis att tillhöra samma fackförening då? Sådana frågor kommer vi att mötas av framöver. Likaså kommer nya affärsmodeller att växa fram. Inom vår bransch kanske spedition kommer att påverkas radikalt, sen tillkommer kanske drönarpiloter som ett nytt yrke. Rutter lär optimeras via AI och beteendeförändringar som kräver mer just-in-timeleveranser kan öka. Vi är redan bra på transporteffektivitet med AI kan förbättra ännu mer.

SME-kommittén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist