NYHET22 april 2024

”Innovationskraften missgynnas”

Det finns gott om utrymme för förbättringar i upphandlingsunderlagen. Dels är de ofta onödigt krångliga och detaljerade, dels finns det alltför ofta ett ensidigt fokus på pris. Därför efterlyser vi möjligheten till innovationer, skriver SME-kommitténs Karl Johan Börjeson och Daniel Schönström i Upphandling24.

Karl Johan Börjeson, Protrain AB och Daniel Schönström, S-Schakt, är ledamöter i Svenskt Näringslivs SME-kommitté. Foto: Anna Hedensjö Johansson

”Eftersom varan eller tjänsten upphandlas så handlar det om ett område där upphandlaren troligtvis saknar tillräckligt med kunskap om ämnet. Det är liksom därför det upphandlas – för att någon annan som har kompetensen ska förse kommunen med varan/tjänsten.

Upphandlingar är alltså viktiga och bra, men det finns gott om utrymme för förbättringar i upphandlingsunderlagen. Dels är de ofta onödigt krångliga och för detaljerade för sitt syfte, vilket utesluter mindre företags möjligheter att lägga och vinna anbud. Dels finns det alltför ofta ett ensidigt fokus på pris. Detta är inte en optimal ordning.

Det ensidiga prisfokuset missgynnar både kvalitet och möjligheten till innovationer. Ibland, men fortfarande alltför sällan, får vi i anbuden beskriva hur vi vill utföra jobbet för att ge beställare mesta möjliga värde av utförd tjänst. Då kommer också de mer mjuka parametrarna att värderas — till nytta för alla parter. Fler borde arbeta så.”

Detta är ett utdrag ur Karl Johan Börjesons och Daniel Schönströms debattartikel, läs gärna hela i Upphandling24.

SME-kommittén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist