NYHET2 september 2022

”Konkurrens på lika villkor krävs för en fungerande välfärd”

Välfärden blir bättre av att det finns många olika utförare och de ska behandlas lika. Här måste en del kommuner tänka till för att konkurrensen inte ska snedvridas och för att kvaliteten ska vara i fokus. Det menar Kayhan Utkutug som driver hemtjänstföretaget Eveo sedan tio år tillbaka.

SME-kommitténs ledamot Kayhan Utkutug driver hemtjänstföretaget Eveo.

Från början var det Kayhans pappa som kom med idén om att starta hemtjänst med språkinriktning utifrån att en del äldre personer tappar förmågan att tala svenska om det inte är modersmålet. Men det visade sig dock vara svårt att hitta tillräckligt med kvalificerad personal. Idag är ledstjärnan för Eveos verksamhet att erbjuda hemtjänst med hög kvalitet och kontinuitet. 

– Vår ambition är att kunderna ska träffa så få olika personer som möjligt. Det skapar en trygghet. Det är naturligtvis en utmaning att hitta tillräckligt med utbildad personal för att detta ska lyckas. Men ambitionerna måste vara höga, inte minst för att fler ska vilja söka sig till yrket.

Branschens villkor skulle också förbättras om kommunerna, som är huvudmän för hemtjänsten, behandlade alla aktörer lika oavsett om det är de själva eller en fristående aktör som är utföraren.

– Det ska inte spela någon roll vem personalen är anställd av. Ytterst ska alla som behöver hemtjänst få likvärdig service. Så är det tyvärr inte idag och en del kommuner väljer att ge sina egna verksamheter fördelar när det till exempel gäller att fördela pengar från nationella satsningar. Det snedvrider konkurrensen och ger oss och våra kunder sämre förutsättningar. Här bör man tänka om tycker jag.

Vi måste börja prata mer positivt om företagande.

Kommunernas behandling av välfärdsföretag är ett exempel på en negativ inställning till företagande som ibland gör sig påmind, menar Kayhan. Han är ny ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté och en av anledningarna till att han engagerat sig är just att den allmänna inställningen till näringslivet måste nyanseras.

– Vi måste börja prata mer positivt om företagande. Tyvärr hör man alltför ofta mer negativa saker, som fusk av olika slag, när företagen nämns. Sen måste naturligtvis villkoren förbättras med minskat regelkrångel och rimliga avgifter. Det finns med andra ord all anledning att lyfta förtagens villkor på agendan. Jag ser fram emot att få bidra till detta genom mitt engagemang i SME-kommittén.

SME-kommittén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist