NYHET16 januari 2023

Kravställningar måste skärpas så att konkurrens sker på lika villkor 

Skattefinansierade aktörer som är aktiva på marknaden kan få konkurrensen att kantra. Det beror på att de verkar under helt andra förutsättningar och kan erbjuda villkor som privata företag inte kan matcha. Detta leder till en osund konkurrens och en ekonomi i obalans, menar Bjarte Bugge, grundare och VD på designbyrån Usify AB.

Bjarte Bugge, grundare och VD på designbyrån Usify AB, är ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté. Foto: Anna Hedensjö Johansson

Bjarte Bugge har drivit företaget Usify AB i över 17 år. Genom sitt arbete i företaget, har han levt och verkat i den betydande digitaliseringen av industri och samhälle, en omställning som ständigt ökar i omfattning och fart. I denna kontext har han sett att kunderna behöver stöd i att effektivisera sina processer för att möta förändringen; från strategiska behov, initiativ och dialog till att slipa sina nya tjänsters träffsäkerhet och finna vägar till nöjda och återkommande kunder. Den hastigt föränderliga omvärlden ställer höga krav på multidimensionell förändring som i ett bolag inkluderar samtliga avdelningar så som HR, produktion, IT, inköp, finans, m.fl.

– Tyvärr är det många som förlamas av den komplexiteten och istället fastnar i en rad pilotprojekt och rapporter från olika managementkonsulter, säger Bjarte. Här har Usify’s designdrivna arbetssätt visat sig både förlösande och framgångsrikt.

Förutsättningarna för Usify är således goda och morgondagens marknad är gynnsam. Tyvärr händer det allt för ofta att de drabbas av osund konkurrens – det vill säga att offentliga aktörer konkurrerar om samma uppdrag som privata företag. Bjarte önskar därför en ordentlig uppstramning av befintligt regelverk inom området.

En offentlig aktör som ett kommunalt bolag, ett statligt institut eller en region, har inte samma finansiering och måste inte svara mot samma resultatkrav som ett privat företag. Därför kan de konkurrera med bland annat lägre priser.

– Frågan är om offentligt finansierad verksamhet över huvud taget ska konkurrera med privat på det sätt som görs idag, menar Bjarte Bugge. Offentliga forskningsinstitut konkurrerar idag inom ramen för sin egen forskning och utveckling, en affärsmodell som vi privata företag förstås inte har en chans att efterlikna. Det behövs en dialog om hur de här instituten och organisationerna egentligen är tänkta att fungera. Vilken är den verkliga samhällsnyttan?

Det finns regler för konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet som kan inskränka statliga, kommunala och regionala verksamheter från att sälja varor och tjänster på ett sätt som snedvrider konkurrensen. Men regelefterlevnaden brister, hos både skattefinansierad verksamhet och upphandlare.

– Inom lagen om offentlig upphandling, LOU, finns regler för hur konkurrensen mellan offentlig och privat verksamhet ska hanteras. Det händer att förfarandet döljs genom att låta försäljningen av tjänsterna ingå som ett led i den offentliga aktörens forskning och utveckling, berättar Bjarte. Vi är ett antal företag inom vår nisch som alla menar att de skattefinansierade aktörerna behöver få en starkare kontroll så att reglerna faktiskt efterlevs.

Bättre upphandlingar är en vinst för alla, menar Bjarte Bugge. För upphandlaren, och därmed skattekollektivet, innebär det ett bättre utbyte av skattepengarna. För företagen som vinner ett anbud betyder det möjlighet till tillväxt och nya arbetstillfällen.

– Det är pris och kvalitet som ska vara de viktigaste parametrarna i en offentlig upphandling, sammanfattar Bjarte, och betonar sedan vikten av att se över att befintligt regelverk stärks och efterlevs. Kravställningarna måste skärpas så att konkurrensen sker på lika villkor för privata och offentliga leverantörer. Allt annat är att lägga krokben för de privata företagen, och i förlängningen för svensk innovation och konkurrenskraft.

SME-kommittén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist