NYHET9 maj 2023

”Målet är en sund kombination av förutsägbarhet och flexibilitet.”

Efter tio år som generaldirektör för Yrkeshögskolan avslutar snart Thomas Persson sitt uppdrag. SME-kommittén bjöd in honom för att få höra om vad som hänt på området under de här åren.

Thomas Persson är GD vid Yrkeshögskolan. Foto: Anna Hedensjö Johansson

– Det är en framgång. Den stora förändringen är expansionen, vi har åstadkommit en fördubbling av årsplatser. Det finns nu flera typer av utbildningar inom Yrkeshögskolan (YH), till exempel kortare kurser mellan 1–19 veckor. Andelen utbildningar som är tillgängliga digitalt har gått från 25 till 35 procent. Vi är även noggranna med uppföljning för att garantera kvalitet i utbildningarna. Målet är en sund kombination av förutsägbarhet och flexibilitet.

Att byråkrater ska bestämma innehåll på kurser är i grunden en ganska dålig idé, menar Thomas Persson. Här borde branscherna vara med och sätta innehållet efter erfarenheter från YH.

– Detta är något fler borde ta efter. De samhällsekonomiska effekterna av YH är väldigt bra. Många kommer i jobb och får god löneutveckling. Efter 3 - 3,5 år är utbildningskostnader och bidrag ”återbetalda” till samhället.

Cirka 35 000 personer börjar utbildningar inom YH varje år och medelålder ligger på 31 år och det är något fler kvinnor än män deltar i YH-utbildningar.

– Yrkeshögskolan var ifrågasatt i början men det har skett en positionsförändring. Nu ses YH som ganska spetsigt och något som leder till jobb. Vi har med andra ord fått ett positivt värde och har politiskt stöd från höger till vänster.

Andelen som har jobb ett år efter examen ligger på drygt 90 procent. Detta visar enligt Thomas Persson att de är ganska framgångsrika i att matcha efterfrågan på arbetsmarknaden. Detta bygger på ett konstruktivt samspel mellan den som skapar utbildningen och de som behöver arbetskraften.

Mia Bernhardsen, chef för avdelningen för näringslivets kompetensförsörjning på Svenskt Näringsliv kommenterar:

– Yrkeshögskolans goda resultat och lyhördhet mot arbetsmarknadens behov har gjort den till en betydelsefull rekryteringsbas för företagen. Det är viktigt att yrkeshögskolan får långsiktiga förutsättningar för en fortsatt expansion.

SME-kommittén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist