NYHET26 september 2023

Momsregler försvårar förnyelse av företagens bilparker

Installatörsföretagen uppmanade nyligen regeringen att ändra momsreglerna avseende inköp av bilar för att få konkurrera på lika villkor som andra bilberoende branscher. Reglerna innebär ett stort hinder för branschen att kunna ställa om till ett mer hållbart och klimatvänligt företagande genom inköp av nya bättre miljöanpassade fordon.

Installatörsföretagens småföretagarberedning. Foto: Anna Hedensjö Johansson

I en skrivelse till finansministern, energi- och näringsministern samt till klimat-och miljöministern uppmanar därför Installatörsföretagens SME-grupp, regeringen att ändra momsreglerna som begränsar momsavdraget vid inköp och leasing av bilar.

Håkan Eriksson från SIAK AB, som arbetar med industri-, VVS- och ventilationsisolering samt plåtslageri och byggtjänster, är en av de som skrivit under brevet till ministrarna med förslag om att förenkla och förbättra momsreglerna för företagens bilar. Han menar att reglerna är komplicerade, orättvisa och leder till att många företag avstår från att köpa rätt typ av bil och nyare bilar.

– Momsreglerna är knepiga att hålla koll på. Särskilt knepigt är det att det går att göra avdrag för moms på vissa verktyg men inte andra och för oss är bilar ett verktyg. På bilar är det fullt momsavdrag i vissa branscher men inte i andra, som installatörsbranschen, säger Håkan Eriksson.

För installatörsbranschen är paketlastbilar typ VW Caddy, Nissan Kubistar eller Renault Kangoo bra och inbrottssäkrare fordon men för att momsen ska gå att dra av krävs det att det finns en skiljevägg och luftspalt mellan kupé och lastutrymme. Detta gör att pick-ups med flak, som egentligen inte är ändamålsenliga samt ofta tyngre och mindre miljöanpassade, har förmånligare momsregler.

Håkan Eriksson är vd på SIAK AB i Sundsvall. Han är också ordförande i Installatörsföretagens småföretagarberedning och ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté.
Foto: Jenny Frejing

– För mindre, miljövänligare paketlastbilar som är ändamålsenliga för installatörer går det inte dra av momsen. Och väljer man en elbil som kostar mer så blir det än mer moms som inte går att dra av.

Om företag leasar bil går det att dra av halva momsen men med dagens räntor är det ofta attraktivare för företagen att inte leasa och att istället försöka hitta en begagnad paketlastbil.

– Nu händer det att vi scannar av marknaden efter begagnade bilar, berättar Håkan Eriksson. Dessutom är det en straffskatt på nya bilar, malus på upp till 30 tusen kronor, vilket är orimligt för en bil som kanske bara rullar 500 mil per år. Detta gör att företagen inte byter bil och till slut kommer vi att ha en mycket gammal bilflotta.

Momsavdrag är en förutsättning för att momssystemet ska fungera som konsumtionsskatt med en beskattning av mervärdet i varje led. För personbilar finns generella avdragsförbud och begränsningar, där endast vissa branscher för lov att göra momsavdrag. Om ett företag inte kan göra momsavdrag vid bilinköp ökar kostnaden med 25 procent. Detta kan medföra att ett företag måste avstå ifrån eller skjuta upp investeringar i mer miljöanpassade fordon. Om investeringen ändå görs uppkommer en dold momskostnad. Denna momskostnad ingår som en kostnadskomponent i priset som beskattas igen och en dubbelmoms uppkommer.

Svenskt Näringsliv har med hjälp av konsultföretaget Trinovo beräknat hur regelverket av momshantering påverkar företag, dyrast blir det för småföretagare med 1–4 anställda och den totala regelkostnaden för momshantering beräknas uppgå till 14 miljarder kronor varav hälften av beloppet står småföretagare för.

En undersökning från Unum Tax visar att bland annat Tyskland och Nederländerna är intressanta förebilder som inte begränsar momsavdraget för bilar. Av studien återfinns även exempel på länder som kombinerar generell avdragsrätt med schablonregler om ett fordon även kan användas privat.

Flera andra EU-länder har bättre bilmomsregler än Sverige vilket påverkar konkurrensen för svenska företag. Att ha EU:s bästa momsregler borde alltid vara utgångspunkten.

SME-kommitténMoms
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist