NYHET6 december 2021

Möt Catharina Borgenstierna, ny i SME-kommittén

Catharina Borgenstierna, ny i SME-kommittén, är VD för Camanio Care och i synnerhet intresserad av frågor som kompetensförsörjning och LOU. Vi ställde några frågor till henne.

Foto: Per Pettersson, per@perzec.net

Välkommen till SME-kommittén Catharina Borgenstierna! Kan du berätta lite mer om dig själv?

– Jag har min bakgrund inom medicinsk teknik och har länge jobbat på stora företag, vilket har sina fördelar. Men sedan ett antal år är det mindre bolag som gäller, vilket är väldigt roligt och givande. Camanio Care, som jag är VD för, är mitt uppe i en spännande utvecklingsresa som bara har börjat. Vi deltar i flera forskningsprojekt, har levererat välfärdsteknik till många svenska kommuner.

Vilka är de största utmaningarna som din bransch står inför?

– Det finns många stora frågor inom vård- och omsorgssektorn framöver. Antalet äldre blir fler, samtidigt blir personalgrupperna allt mindre. Större behov ska täckas av färre händer. Det blir som ett växande krokodilgap. Hur löser vi detta? Det går inte att jobba på exakt samma sätt framöver. Man måste hitta nya arbetssätt och våga vända och vrida på allting. Annars kommer trycket på anhöriga att öka och de privata lösningarna kommer att bli allt fler. De smarta verktyg som finns måste användas om vi ska kunna möte behoven från en växande grupp äldre som har olika behov och preferenser kring hur man vill bo och leva.

Hur ser det ut nu, är Sverige i framkant när det gäller att implementera välfärdsteknik?

– Sverige har stark tekniktradition med många uppfinnare och innovativa idéer. Vi har mycket god grund i universiteten och industrin. Men när det gäller offentlig sektor ligger vi inte främst i Norden, snarare sist. Coronapandemin har visat på att mycket kan bli bättre. Men att implementera ny teknik kräver att det finns utrymme att testa nya arbetssätt. Idag finns inte luft och utrymme att driva förbättringsarbetet. Det måste finnas en tydlig strategi om var man ska börja implementera ny teknik. Kompetens och upphandling är därför viktiga områden för offentlig sektor för att kunna införa ny teknik.

Catharina Borgenstierna fortsätter berätta om vilka hindren är för att nyttan av välfärdsteknik ska kunna nås fullt ut.

– Det finns en hel del trösklar för små bolag i kontakten med kommuner och regioner. Upphandlingar är väldigt tunga processer. Det krävs flera månaders arbete för att delta och då blir det svårt att konkurrera med större aktörer. När man väl kommer med är dock marknaden stor. LOU är både begränsande men har ändå möjligheter som man som företagare måste försöka fånga.

Det krävs alltså nya grepp kring digitalisering och offentlig upphandling för att detta ska fungera optimalt, menar Catharina Borgenstierna.

– Vi jobbar inte så effektivt som man skulle kunna göra. 21 regioner och 290 kommuner, plus myndigheter blir en ohanterlig mängd aktörer att arbeta mot när alla gör på lite olika sätt. Det är som vi bygger järnväg i Sverige med 290 olika rälsbredder. Det blir fragmentiserat. Här krävs mer nationella ramverk, vilket man har i både Norge, Danmark och Finland. Man måste komma överens om en rälsbredd så att säga för en effektiv integration mellan IT-system. Om nya innovationer får testas i Sverige kan det också leda till exportmöjligheter.

Till sist, vad har du för förväntningar på kommittéarbetet och vad vill du bidra med?

– Jag arbetar på att hitta min roll men hoppas kunna bidra med erfarenheter kring vad som skulle kunna göras bättre kring LOU. Det finns också behov av kompetensrekrytering, vi har mycket svårt att hitta utvecklingskompetens i Sverige. Här måste nya grepp om frågan tas.

SME-kommittén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist