NYHET25 maj 2023

”Nu behövs handlingskraftig företagarpolitik”

Ska det gå bra för Sverige måste det gå bra för de små och medelstora företagen. Därför krävs det att våra beslutsfattare tar på sig ”SME-glasögonen” när de formar näringspolitiken, på det nationella och lokala planet - men också det europeiska, säger Marie Svensson som på Svenskt Näringslivs stämma valdes om till vice ordförande för styrelsen tillika ordförande för SME-kommittén.

Sedan år 2017 har Marie Svensson varit ledamot i SME-kommittén och även ledamot på eget mandat i Svenskt Näringslivs styrelse. På Svenskt Näringslivs stämma den 23 maj omvaldes Marie Svensson till vice ordförande i Svenskt Näringslivs styrelse och tillika ordförande i SME-kommittén.Foto: Anna Hedensjö Johansson

En fråga som ligger Marie Svensson – och hela SME-kommittén – varmt om hjärtat är företagens problem med kompetensförsörjning. En fungerande kompetensförsörjning är inte bara viktigt för företagens möjligheter att växa, utan även för att fortsätta kunna finansiera välfärden.

Samtidigt som det i Sverige finns cirka 1,2 miljoner personer i arbetsför ålder - borträknat studenter - som inte försörjer sig själva, saknar företagen personal. Många företag efterfrågar dessutom medarbetare som inte behöver ha några högskolepoäng, utan de erbjuder de nyanställda internutbildningar och liknande.

– Lösningen ligger till stor del i skolan. Utbildningarna måste bättre motsvara de behov som finns på arbetsmarknaden. Därför krävs det ett fungerade samarbete mellan bransch och utbildningsanordnare, både på gymnasial och eftergymnasial nivå. En bättre matchning, liksom satsningar för att öka yrkesutbildningarnas attraktivitet, skulle lösa många knutar. Vi företagare måste marknadsföra oss och våra yrken bättre för att säkerställa dagens och morgondagens kompetensförsörjning. För, det hjälper inte att starta utbildningar om ingen söker. Därtill behöver också incitamenten för att gå från bidrag till jobb bli bättre, menar Marie Svensson.

Marie Svensson menar att lösningen på många av samhällets problem ligger hos företagen.

– Företagen, inte minst de små och medelstora, kan hjälpa till att mildra effekterna av den ekonomiska kris vi nu genomlider, men då behöver de ges bättre förutsättningar. Här vill jag också understryka att morötter är mycket bättre än piskor. En bra – och billig - åtgärd vore att göra rejäla satsningar på regelförbättringar. Det skulle innebära att våra företag skulle får en bättre konkurrenssituation internationellt, men också att mer tid och pengar frigörs för affärsutveckling i stället för att företagarna ska behöva ägna sig åt att hantera byråkrati.

SME-perspektivet måste bli tydligare även i EU-sammanhang, så att företagen får bättre möjligheter att handla med varor och tjänster både i och utanför EU. Det kan handla om allt ifrån att ställa krav på att upphandlingsunderlag tar hänsyn till mindre företags förutsättningar, till att väga in SME-perspektivet i planerade regelförbättringar.

– Mycket i EU behöver moderniseras och effektiviseras så att import och export kan ske smidigare. Här spelar digitaliseringen en viktig roll. Den inre marknaden, hjärtat i hela EU-samarbetet, har idag brister på detta område. Därför måste Sverige ta på sig ledartröjan för att förbättra för de små och medelstora företagen.

Sveriges konkurrenskraft bygger på företagens möjligheter till att växa, menar Marie Svensson. Pandemin, kriget i Ukraina och de skenande elpriserna har försämrat många företags motståndskraft och vi kan nu se hur varslen blir fler. Det krävs därför ett antal strukturreformer, inte minst då vi ännu inte vet hur lågkonjunkturen kommer att slå.

– Marginella åtgärder kommer att få marginella effekter. Jag vill se ett rejält helhetsgrepp från politiskt håll. Framför allt behöver dialogen mellan beslutsfattare och näringsliv bli bättre så att förståelsen ökar för företagens behov. Sveriges företagare förtjänar ett bättre företagsklimat och där utgör minskade regelbördor för företagen, en central åtgärd som behöver ske nu!

Susanne Ydstedt

SME-kommittén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist