NYHET24 maj 2023

Träffsäker jobbmatchningspolitik måste prioriteras

Många företag har svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens och 3 av 10 rekryteringsförsök misslyckas helt. Samtidigt lever många i det svenska samhället i utanförskap och har svårt att försörja sig. Fler kan få jobb om förutsättningarna för jobbskapande i Sveriges alla små och stora företag blir bättre.

Eva Dunér är ordförande i SME-kommitténs arbetsgrupp om matchning och arbetsmarknad och Patrik Karlsson är arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv. I gruppens arbete är kompetensförsörjningsfrågorna av högsta prioritet. Foto: Anna Hedensjö Johansson

Mycket är bra på den svenska arbetsmarknaden, men det finns stora utmaningar i form av utanförskap, långtidsarbetslöshet och en tilltagande arbetskraftsbrist. För små och medelstora företag är en ny medarbetare en stor investering och förknippat med ett risktagande. Därför är det viktigt att kunna säkerställa att den nya medarbetaren har den kompetens som företaget behöver.

– Kompetensbristen finns i hela landet, i alla branscher och oavsett vilken utbildningsbakgrund som söks. Vi vill att utbildningarna ska bli mer relevanta och matchas mycket bättre till de behov som företagen har, säger Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv.

– Kunskapsresultaten i grundskolan måste höjas, gymnasiet måste bli bättre på att fungera som en brygga till högre studier eller direkt till arbetslivet, yrkeshögskolan måste fortsätta utvecklas och den högre utbildningen måste präglas av högre kvalitet och relevans. Viktiga och svåra åtgärder, men absolut genomförbara, menar Eva Dunér, som driver Framsidans Restaurang AB, Göteborg och är ordförande i SME-kommitténs arbetsgrupp för matchning och arbetsmarknad.

Med bättre matchning och lägre arbetskraftskostnader kan de små och medelstora företagen också skapa fler jobb. Idag skapas majoriteten av de nya jobben de mindre företagen och det är också där som de flesta gör sitt första insteg på arbetsmarknaden.

– Det behövs en mer effektiv arbetsmarknadspolitik. Arbetsförmedlingen behöver fortsatt reformeras med stärkt fokus på sin myndighetsutövning. Privata aktörer kan ta ett större ansvar för att utföra matchningsarbetet med resultat och effektivitet som ledstjärnor, fortsätter Patrik Karlsson.

Sverige är en kunskapsnation och många företag verkar på en global och konkurrensutsatt marknad. Därför måste företagen, oavsett bransch eller storlek, också få bättre möjligheter att rekrytera internationell kompetens och fortsatt själva avgöra vem de vill rekrytera. Arbetskraftsinvandringen stärker företagens konkurrenskraft och bidrar till vår samhällsekonomi.

Arbetskraftsinvandringen är fullständigt nödvändig för Sverige, och det handlar inte bara om högkvalificerad arbetskraft utan även om exempelvis säsongspersonal inom de gröna näringarna, livsmedelsproduktion, service och besöksnäring.

– En åtstramning av möjligheterna att rekrytera från tredje land verkar vara på gång från regeringen, vilket i så fall kommer att ställa till med stora problem för åtskilliga företag. Att matchningen inte fungerar kan företagare inte lastas för, utan det krävs strukturreformer för att lösa ett sådant problem, avslutar Eva Dunér.

SME-kommittén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist