NYHET17 oktober 2022

”Råder det en kompetensurlakning i norr?”

Jakten på kompetens står högt på företagares priolista. Det handlar både om det långsiktiga perspektivet att få fler att utbilda sig till de yrken där det finns efterfrågan. Men det finns också direkt akuta utmaningar som borde vara enkla att rätta till, skriver Maud Spencer i en gästkrönika i Norran.

Maud Spencer är VD på Svalson AB och ledamot i SME-kommittén.

Här är ett utdrag ur Maud Spencers gästkrönika. Den finns att läsa i sin helhet i Norran.

”En av utmaningarna för oss och för de flesta företagen i norr är att få rätt personal. Som är nyckeln för att kunna växa. Eller fortsätta verka här uppe i norra Sverige. Att underlätta företagens kompetensförsörjning finns därför på de flesta företagens önskelista. Paradoxalt nog är det nämligen så att trots hög arbetslöshet, har många företag svårt att få tag i arbetskraft. Vilket i värsta fall leder till att företag måste dra ned på verksamheten. I många fall handlar det bland annat om de ökade bränslepriserna. Pendlingsavstånden i vår region är stora och priserna har nu nått en nivå som gör att det för många inte längre lönar sig pendla de mil som ofta behövs. 

[...]

För samhället innebär detta att den ekonomiska aktiviteten i företagen begränsas. Färre jobb skapas. Alla de nyttor företag bidrar med minskar. Och, inte minst, de totala skatteintäkterna blir lägre. Vi får ofta höra att regionen vill ha fler företag och att företag ska anställa fler medarbetare. Det vill jag också. Så budskapet är att det måste bli mer lönsamt att arbeta. Det får som exempel inte vara för dyrt att pendla. ”

SME-kommittén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist