NYHET28 september 2022

Rankingen – ett kraftfullt verktyg för bättre företagsklimat

Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet bör framför allt användas i kommunernas förbättringsarbete, och där är dialogen med företagen nödvändig, menar Marie Svensson, ordförande i Svenskt Näringslivs SME-kommitté. 

Marie Svensson driver företaget Tjeders Industri AB och är ordförande i Svenskt Näringslivs SME-kommitté. Foto: PerSandberg.se

Ansvaret för att få till stånd ett bra företagsklimat ligger främst på kommunerna. De som arbetat systematiskt med att inkludera frågor rörande företagsklimat i kommunens styrmodell och som inte ger avkall på en intern kultur som uppskattar företagsamhet är också de som får goda resultat. Lyhördheten gentemot företagens behov är något som ofta återkommer som en av de viktigaste parametrarna. Det behövs planer, ambitiösa målsättningar och genomarbetade strategier, men allra mest en öppenhet för att möta företagare och lyssna av hur de upplever kommunen fungerar i frågor som är viktiga för att de ska kunna driva en framgångsrik verksamhet.

– Dialog och samarbete mellan kommun och näringsliv är troligen något enklare i mindre kommuner där vägarna är kortare mellan kommunledning och företag. Jag vill dock understryka att frågor som företagande och företagsklimat inte är en fråga enbart för näringslivskontoret utan för hela kommunhuset. Synen på att hjälpa snarare än att stjälpa måste genomsyra varenda avdelning som arbetar med de här frågorna, säger Marie Svensson.

Företagande och företagsklimat är inte en fråga enbart för näringslivskontoret utan för hela kommunhuset. 

För en kommun som vill förbättra sitt företagsklimat finns ingen universallösning, men det finns flera metoder som fungerat bra och som med fördel kan användas anpassade till kommunens egna förutsättningar. Att göra företagsbesök är en sådan lågt hängande frukt, enligt Marie Svensson.

– Genomför företagsbesök där man frågar dem om deras upplevelse av förutsättningarna i kommunen och vad kommunen kan göra för att öka deras nöjdhet. Sammanställ resultatet och använd det som en utgångspunkt för utvecklingsarbetet. Ta också gärna med fler nyckelmedarbetare än kommunalråd och näringslivschef på besöken, till exempel kan den som ansvarar för kompetensförsörjning eller upphandlingar ha mycket stor nytta av att delta i ett sådant samtal.

Att inkludera företagsklimatet och företagets betydelse i introduktionen för nya medarbetare är ett måste. Många kommuner har haft glädje av att bjuda in företagen till branschdialoger för att diskutera de specifika förutsättningar som just olika branscher berörs av. Och självklart är det oerhört viktigt att ständigt följa upp de interna rutinerna på kommunkontoret gällande service till företag.

– Det är många kommunala företrädare som berättar om vilken nytta de har av våra årliga enkätsvar. De använder dessa svar som en temperaturmätare och i flera fall bjuder de in företag till möten för att diskutera hur de kan bli bättre på de områden de fått sämre betyg på. Det är så jag vill att ännu fler kommuner ska använda vår undersökning.

Dialog löser många knutar

Marie Svensson talar väldigt gärna om att en förbättrad dialog löser många knutar och inte minst gäller detta i kommunikationen mellan kommun och företag. Men, hon påpekar också att även företagen måste sköta sin del.

– Båda parter vill ju i grunden samma sak, att det ska bli bättre. Men det krävs som bekant två för att dansa tango och vi företagare behöver också försöka förstå kommunens utmaningar för att det ska bli bra. Givetvis ska vi vädra våra synpunkter, och det ännu oftare än vad vi förmodligen gör, men vi måste också ha en förståelse för att en kommun har många områden de måste prioritera mellan.

– Så, mitt råd till kommunerna är att använda vårt material på ett konstruktivt sätt och våga bjuda in företagen för att diskutera vägen framåt. Och till mina företagskollegor – när kommunen bjuder in så ta er om möjligt tid och passa på att träffa dem. Eller ta initiativ själva, bjud in kommunalrådet till ert företag om ingen inbjudan kommer från deras håll.  Berätta hur ni tycker förutsättningarna kan förbättras och finns där något att berömma så gör det också! En god och konstruktiv dialog är bästa vägen framåt, säger Marie Svensson.

SME-kommittén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist