NYHET5 juni 2023

”Referenskrav utestänger små företag från upphandling”

Onödigt långtgående krav på referenser försvårar för små och nya företag som vill komma in på den offentliga marknaden, skriver SME-kommitténs Emma Unevik och Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsjurist på Svenskt Näringsliv i Dagens Samhälle.

Foto: Gunnar Lundmark/SCANPIX

Vi vill alla att affären ska bli så bra som möjligt för båda parter, men det kräver att den upphandlande myndigheten funderar på vilken kunskap som referenstagningen förväntas ge, och använder referenstagning med försiktighet.

Något som vi anser borde användas i större utsträckning är mer framåtsyftande genomförandebeskrivningar, åtminstone om det handlar om mer komplexa uppdrag. Då ges anbudsgivarna möjlighet att beskriva hur de skulle ta sig an det aktuella uppdraget och leverera med kvalitet.”

Läs hela debattartikeln i Dagens Samhälle.

SME-kommittén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist