NYHET13 oktober 2022

”Rekryteringsbehov kan lösas om vi jobbar tillsammans” 

Sund konkurrens mellan privata och offentliga aktörer ska råda och staten måste sluta favorisera sina egna verksamheter.  Det menar Mariam Al-zamami, VD för Nordisk kompetens. Företaget sysslar med rekrytering och bemanning, vilket gör att man ofta kommer i kontakt med både myndigheter och andra statliga aktörer.  

Mariam Al-zamami är VD för företaget Nordisk kompetens och ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté. Foto: Anna Hedensjö Johansson

Nordisk kompetens startade 2014 i Luleå, där företaget fortfarande har sitt huvudkontor. Numera är man aktiv i hela landet - från Kiruna i norr till Malmö i söder. Företaget har även några filialer i andra länder.     

– Rekryteringsbehovet är stort, inte minst i Norrbotten. Företagen söker efter många olika kompetenser, exempelvis ingenjörer till industrin. För att inte bara konkurrera med lokala företag om arbetskraften söker vi nu kandidater i andra länder som Finland, Frankrike och USA. Vi vill locka fler till Sverige för att matcha de behov som finns på arbetsmarknaden, säger Mariam Al-zamami.  

Hon har över 20 års erfarenhet från omställningsbranschen och lockades hit av möjligheterna att göra skillnad för både enskilda människor och företag för samhället i sin helhet.  

–  Det är oerhört inspirerande att göra något som både känns gott i hjärtat och som förbättrar människors livssituation långsiktigt, samtidigt som företagen kan växa när man hittar rätt kompetens. En stor vinst i dubbel bemärkelse. Ingen dag är heller den andra lik på jobbet. Jag gillar att arbeta på det sättet och att leverera kvalitet. 

Mariam Al-zamami ser utmaningar utifrån bidragssystemen och de ökade bränslepriserna. 

– Det finns mycket som skulle kunna göras bättre för att möjliggöra för fler människor att nå sin fulla potential på arbetsmarknaden. A-kassan behöver ändras så att det alltid lönar sig att arbeta, det måste vara möjligt rent praktiskt att ta de jobb som finns. 

Mariam Al-zamami efterlyser ett annat förhållningssätt från staten gentemot aktörerna i branschen där hon verkar.  

– Vi skulle kunna göra ett ännu bättre jobb om ersättningen till fristående aktörer höjdes. Den är alltför låg idag. Det handlar också om att statliga aktörer i samma bransch inte ska favoriseras av myndigheter när det kommer till upphandling. Tendensen är att statligt ägda företag ofta vinner, då kraven som ställs gynnar dem. Det är inte bra för helheten. Sund konkurrens måste råda. 

Mariam Al-zamami är inte bara företagare, hon är även ny ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté på mandat från Kompetensföretagen, Almega. 

– Det känns väldigt inspirerade att få ett helhetsperspektiv på företagarfrågorna och att höra om andra ledamöters utmaningar. Utifrån min erfarenhet ser jag utmaningarna vi står inför och som jag inser delas även av andra företagare i andra branscher. Jag vill vara med och lyfta utmaningarna och framför allt försöka jobba för att lösa dem. 

SME-kommittén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist