NYHET5 juli 2022

”Rekryteringsproblemen hotar Sveriges konkurrenskraft”

Det konstaterade Svenskt Näringslivs Marie Svensson, vice ordförande i Svenskt Näringsliv och ordförande i Svenskt Näringslivs SME-kommitté, på ett välbesökt seminarium anordnat av Swedbank och Ung Företagsamhet i Almedalen.

Det gäller att framtidssäkra kompetensförsörjningen inom bristyrken och nyckelkompetenser. För det krävs att tillgången och tillgängligheten till i första hand praktiska yrkesutbildningar ökar, anser Marie Svensson, ordförande i Svenskt Näringslivs SME-kommitté.Foto: Sören Andersson

Samtalet hade temat ”Skolan – från kunskapsfabrik till drivhus för morgondagens medborgare”, och kretsade kring den rollen skolan spelar i att främja integrationen och minska matchningsproblematiken på arbetsmarknaden.

Marie Svensson lyfte problemen företagen stöter på när de ska rekrytera, och paradoxen i att var fjärde person i Sverige i arbetsför ålder lever på bidrag och ersättningar i stället för att försörja sig själv. Detta samtidigt som företagen med ljus och lykta söker efter arbetskraft.

– Svenskt Näringslivs nya rekryteringsenkät visar att det finns en stark efterfrågan på arbetskraft, men att det fortsatt är svårt för företagen att hitta den kompetens de söker. Det här får allvarliga konsekvenser för företagen och i ett längre perspektiv skadar det Sveriges konkurrenskraft, berättade Marie Svensson.

Expansionsplaner skjuts upp

Företag får sämre lönsamhet som en följd av ökande kostnader i samband med rekryteringssvårigheter. Nästan fyra av tio företag har tvingats lägga expansionsplaner på hyllan. Det är oroande, i synnerhet med tanke på omvärldsläget.

– Nu orsakar kriget i Ukraina en flyktingvåg som kan innebära att upp mot 200 000 ukrainare kommer till Sverige. Utmaningen nu är att så snabbt som möjligt ge de ukrainska flyktingarna en chans att jobba och försörja sig själva. Historiskt har Sverige lyckats dåligt med att ge flyktingar möjlighet att jobba.

– Sverige står inför ett vägval: tiotusentals fler utlandsfödda i utanförskap, eller en ny modell för hur människor kan komma in på arbetsmarknaden? Det borde vara ett lätt val för ansvariga politiker, men det kräver rätt reformer nu. Inte sen, konstaterade Marie Svensson.

För att bekämpa kombinationen av utanförskap och arbetskraftsbrist behöver de arbetslösa göras anställningsbara. Trösklarna måste sänkas och de ekonomiska drivkrafterna stärkas. Samhällets insatser ska stödja och underlätta rörligheten på arbetsmarknaden och möjliggöra för yrkesväxling under ett arbetsliv. Där har skolan en nyckelroll.

– Det gäller att framtidssäkra kompetensförsörjningen inom bristyrken och nyckelkompetenser. För detta krävs att tillgången och tillgängligheten till i första hand praktiska yrkesutbildningar ökar, menade Marie Svensson.

Förutom Marie Svensson deltog Cecilia Nykvist, vd för Ung Företagsamhet, Ida Drougge (M), riksdagsledamot, Linus Sköld (S), riksdagsledamot och ledamot i utbildningsutskottet, Jörgen Kennemar, seniorekonom på Swedbank samt Abdelkerim Moussa, UF-alumn från Ung Företagsamhet. Samtalet modererades av Olof Ehrs, från Geelmuyden Kiese.

SME-kommittén
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist