NYHET30 oktober 2023

”Självklart konkurrens – men på lika villkor!”

”Konkurrens är bra. Den är en grundförutsättning för att vi hela tiden får en ökad produktivitet och ett ökat välstånd. Men konkurrensen måste ske på lika villkor. Så är inte fallet för många små- och medelstora företag i Sverige idag”, skriver Malin Hamlin, Vimmerby, ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté, i Vimmerby Tidning.

Malin Hamlin är styrelseordförande i Lansen Omsorg, samt ledamot Svenskt Näringslivs SME-kommitté.

”När offentligt ägda bolag försöker konkurrera ut privata företag slås viktiga marknadsmekanismer ur spel. Det lokala företagsklimatet påverkas negativt. Förloraren är på kort sikt den enskilde näringsidkaren, men på lång sikt är det samhället och skattebetalarna som är de verkliga förlorarna. Därför bör alla kommuner göra en översyn för att se var konkurrens med privat verksamhet uppstår, och säkerställa att man endast driver verksamheter som är lagliga och lämpliga att driva i egen regi.”

Läs hela Malin Hamlins inlägg i Vimmerby Tidning.

SME-kommitténOSUND KONKURRENS.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist