NYHET29 november 2022

”Statusen på yrkesutbildningar måste höjas”  

Statusen på yrkesutbildningar måste höjas och insikten behöver öka om att de leder till stabila jobb med goda karriärförutsättningar och bra ingångslöner. Annars löser vi inte kompetensbristen, menar Daniel Schönström på S-Schakt i Hörby.   

Daniel Schönström driver företaget S-Schakt i Hörby och är ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté. Foto: Anna Hedensjö Johansson

Inom företag som sysslar med maskinentreprenad och anläggningsarbete är det, liksom i många andra branscher, svårt att hitta medarbetare. Det är alldeles för få som söker sig till yrkesutbildningarna och på vissa orter läggs till och med utbildningarna ner på grund av brist på intresse. Daniel Schönström, som driver företaget S-Schakt i Hörby, berättar att det är något enklare att hitta maskinförare, men till anläggningsarbetet är det jättesvårt. 

Nu bor vi ju i Sverige så det kan förstås vara lite regnigt och kallt att jobba utomhus emellanåt, men det lever tyvärr kvar en bild av att det är ett tungt och slitsamt arbete. Det är en bild som inte stämmer, tack vare de moderna och avancerade maskinerna vi använder nuförtiden. 

En del av orsaken till det låga intresset för yrkesutbildningar tror Daniel Schönström finns hos föräldrarna. Därför måste det skapas en insikt hos dem om att yrkesutbildningar är mycket mer än en nödlösning för skoltrötta med låga betyg. 

– Det är en bra bransch, med bra lönebild redan från början och det finns goda karriärmöjligheter för den som vill avancera. Därför måste vi göra mer för att höja yrkesutbildningarnas status. Annars står vi inför mycket stora problem inom en snar framtid. Och detta gäller inte bara anläggning, utan hela den så kallade ”yrkessidan”. 

Här måste skola och näringsliv samarbeta mer och bättre. Skolorna skulle kunna ge en bättre och mer verklighetstrogen bild av vad yrkesutbildningar kan leda till, och en riktad satsning på utbildningar och omvärldskunskap i ämnet till studie- och yrkesvägledare skulle kunna vara en konstruktiv insats. Dessutom behöver företagen arbeta på en attitydförändring gentemot praktikanter. 

– Känner inte praktikanterna sig välkomna så blir det ju inte bra. Alla har vi varit nya någon gång och det gäller att vi kommer ihåg hur det var. Här kan vi bli bättre lite till mans, säger Daniel Schönström. 

S-Schakt är ett familjeföretag i andra generationen med knappt 40 anställda och vars verksamhetsområde sträcker sig över hela Skåne. Sedan i våras är Daniel Schönström ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté där han representerar Maskinentreprenörerna. 

Förutom kompetensförsörjning är frågan om konkurrens och upphandling viktigast i deras bransch. Ofta upplever företagen att de upphandlingsansvariga i till exempel kommuner inte riktigt förstår vad det är de egentligen handlar upp. Här anser Daniel Schönström att det behövs insatser för att öka kompetensen. Ett annat bekymmer är lagstiftningen. 

­– Eftersom det i upphandlingsförfarandet finns ett system där reglerbara mängder kan anges, vilket tolereras av Lagen om offentlig upphandling (LOU), så finns det företag som ägnar sig väl mycket åt taktisk upphandling. Det vill säga att anbudsgivarna synar felen som upphandlaren har gjort i underlaget och kan lägga sina pris därefter - utan att det leder till konsekvenser. Hade de gjort likadant i privata upphandlingar så hade de varit ute ur leken till nästa gång, men då varje offentlig upphandling ”nollställs” så kan detta pågå länge och därmed förstöra för seriösa budgivare. 

Brister finns också i hur kraven i upphandlingarna följs upp, enligt Daniel Schönström. Det kan till exempel handla om att vissa specifika maskiner måste användas eller att de ska gå på miljödiesel – krav som ofta ökar kostnaderna för entreprenören. 

– Följs inte dessa krav upp av upphandlaren eller beställaren så är risken för att konkurrensen inte blir på lika villkor. Dessutom så skulle vi i branschen gärna se att upphandlingarna breddas från att bara se på priset till att även värdera kvalitet och andra ”mjuka” parametrar högre. Det hade medfört högre kvalitet på arbetet. Och jag är övertygad om att slutpriset inte heller behöver bli högre när projektet sammanfattas bara för man tar mer hänsyn till mjuka parametrar. 
 

SME-kommittén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist