NYHET28 mars 2024

Utgå från företagens vardag och villkor

I samband med Företagardagarna 2024 fick riksdagsledamöter med sig konkreta exempel från företagens vardag och företagarna en insikt om det politiska maskineriets verkstad. Några av SME-kommitténs ledamöter berättar vad de bär med sig från dagarna.

Wadih El-Achkar, Eva Dunér och Sven-Olof Gudmundsson är ledamöter i Svenskt Näringslivs SME-kommitté.

Många av de utmaningar som företagare ställs inför är likadana oavsett om man driver ett stort eller ett mindre företag. Det kan handla om elförsörjning eller kompetensförsörjning. Men annat skiljer sig åt. För ett mindre företag är exempelvis regelkrånglet ofta mer betungade, då det oftast är ägaren själv som sitter på kvällar och helger och fyller i blanketter. Större bolag kan ha hela avdelningar som sköter detta.

– Majoriteten av det svenska näringslivet består av små- och medelstora företag med upp till 49 anställda. Ska tillväxt, innovation och konkurrenskraft stärkas behöver politiker alltid påminna sig om att förslag, lagar och regler måste fungera för dessa företag, det som fungerar för små- och medelstora företag fungerar för de större, men mer sällan tvärtom, underströk Anna Hedensjö Johansson, som är ansvarig för SME-frågor på Svenskt Näringsliv.

I samband med Företagardagarna 2024 fick riksdagsledamöter med sig konkreta exempel från företagens vardag och företagarna en insikt om det politiska maskineriets verkstad. Viktiga samtal som lägger grunden för långsiktig ömsesidig förståelse för varandras arenor och som förenar i målbilden att stärka samhället och konkurrenskraften i landet.

Den ökande brottsligheten mot företagen och den otrygghet detta medför är en fråga som Sven-Olof Gudmundsson från SME-kommittén är engagerad i. Han är delägare i en drivmedelsstation; en bransch som ofta utsätts för rån, stölder och vandalism.

Sven-Olof Gudmundsson leder SME-kommitténs arbetsgrupp om brottslighet som drabbar företagare.

– Med tanke på att brottsligheten kostar svenska företag över 100 miljarder kronor årligen, så är det lätt att se hur mycket mer tid, kraft och resurser företagen skulle kunna lägga på sin tillväxt om situationen skulle bli bättre. När vi här talar om att ”få fart på Sverige”, måste det grundläggande – såsom att bli befriad från att utsättas för kriminalitet – vara intakt och starkt. Detta krav på våra politiker och myndigheter får vi inte vika från, utan här krävs rejäla förbättringar, betonade Sven-Olof Gudmundsson. Målet är nolltolerans mot vardagsbrott, så en ökad anmälningsfrekvens och högre uppklarningsgrad är viktigt för att förebygga brott och öka förtroendet för rättssystemet.

Wadih El-Achkar, som driver företaget Start up Stockholm, är ledamot i SME-kommittén och deltog för första gången på Företagardagarna. Han underströk just dynamiken som uppstår när så många företagare från olika branscher kommer samman och får tala om de möjligheter och utmaningar man har. Likaså hur dynamiken förstärker samtalet med med politiken.

Wadih El-Achkar från Start up Stockholm deltog för första gången på Företagardagarna.

– Känslan blir att vi är många som hjälper varandra, att företagen på ett sätt utgör en stor familj. Det finns regionala skillnader i vilka utmaningar vi har, men vi har också mycket gemensamt. Jag ser detta som ett avstamp där vi kan dela kunskap i hur både traditionella och mer nyskapande företag kan bli mer framgångsrika. Här vore det intressant att framöver lyfta och samtala om internationalisering och Sveriges roll i världen utifrån ett entreprenöriellt perspektiv, sade Wadhi El-Achkar.

Att få fler att skaffa sig ett jobb och bli självförsörjande är en hjärtefråga för Eva Dunér, som driver McDonalds-restauranger i Göteborg och även hon ledamot i SME-kommittén. Vid hennes bord talade företagare och riksdagsledamöter om vikten av att sänka kostnaderna för att anställa, samt om den aktuella frågan om arbetskraftsinvandring.

Eva Dunér driver McDonalds-restauranger i Göteborg och är ledamot i SME-kommittén.

– Riksdagsledamöterna höll med oss företagare om det vansinniga att skicka ut medarbetare ur landet, personer som varit här i många år och jobbat, betalat skatt och bidragit till den svenska välfärden. På sikt kommer vi aldrig att klara kompetensförsörjningen utan personer från tredje land - och det handlar verkligen inte bara om högutbildade ingenjörer! Vi fick visst medhåll, men frågan lär tyvärr nog skjutas på framtiden, avslutade Eva Dunér.

SME-kommittén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist