NYHET21 juni 2023

Vill vara en röst för Sveriges småföretagare

”Jag ser väldigt mycket framemot att få dra i gång arbetet med SME-kommittén, få chansen att driva frågor som står mig nära men även att få arbeta med företagare från andra delar av näringslivet.” säger Joakim Tuvér, ny ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté och vd för Gävle Fjärrfrakt AB. När Joakim blev tillfrågad om att bli ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté var det en självklarhet för honom att tacka ja.

”Jag tycker att det är viktigt att engagera sig”, säger Joakim Tuvér som sedan 2018 är ägare och vd för Åkeriföretaget Gävle Fjärrfrakt och nu ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté.Foto: Anna Hedensjö Johansson

Berätta om din verksamhet?

– Gävle Fjärrfrakt trafikerar det svenska vägnätet mellan Hudiksvall och Skåne. Verksamheten består av nära femtio chaufförer, tjugo bilar med släp som går dygnet runt. Vi erbjuder flera typer av transporttjänster, konventionellt gods, specialgods och även gods som behöver transporteras tempererat. Jag har varit en del av verksamheten sedan 2006 och tog jag över som vd och ägare 2018.

Hur ser du på ditt uppdrag som ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté och vad ser du mest fram emot?

– Jag tycker att det är viktigt att engagera sig. Svenskt Näringsliv har ett stort inflytande och att få vara en del av det känns viktigt och kul. Alla ledamöter i kommittén har olika bakgrunder, kommer från olika branscher och besitter olika kunskaper, vilket jag tror är viktigt när man ska forma framtiden. Det finns ett stort antal mindre företag i Sverige och det är viktigt att vi gör oss hörda, därför vill jag engagera mig. Jag ser fram emot att få ta del av nya perspektiv, förstå och sätta mig in i hur andra företagare arbetar och hur de löser problem som de stöter på i sin vardag.

Har du någon fråga du tycker är extra viktig att driva?

– Det finns många frågor som är viktiga att jobba med. Sett till min verksamhet och vad jag anser viktigt är tydliga riktlinjer och en tydlig framtidsvision. Det går inte att enbart agera kortsiktigt utan man måste alltid tänka ett steg längre som företagare, det ska även gälla beslutsfattare. Jag tror att långsiktigt agerande är en bra grund för ett gott företagsklimat. Stigande drivmedelspriser har för oss varit en utmaning, det är en stor kostnad för oss. Frågor kring energi och drivmedel är därför viktigt för mig, både när det gäller tillgång och vilka förutsättningar som finns. För att jag och andra i transportbranschen ska kunna fatta kloka investeringsbeslut behöver vi till exempel veta hur tillgången ser ut nu men även framåt. Det ska vara enkelt att driva företag i Sverige, då krävs tydliga riktlinjer inom ramen för de lagar och regler företag förhåller sig till.

Du nämnde att ett bra företagsklimat bland annat bygger på långsiktighet, ser du någon utvecklingspotential i Gävleborg?

– Jag tycker att det är viktigt att planer blir verklighet. För att det ska vara enkelt att driva företag krävs tydliga riktlinjer och att planering följs. Fördröjda processer ställer till det för oss företagare. Tydlig och enkel kommunikation tycker jag är viktigt och det är något som på ett enkelt sätt kan utvecklas och bli bättre, ofta krävs det bara förståelse för vad som efterfrågas.

SME-kommittén
Skriven avHanna Fredriksson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist