NYHET12 mars 2024

”Då kan vi både få fart på Sveriges tillväxt och samtidigt lösa stora miljöproblem”

Ökad produktion av fossilfri el är avgörande för näringslivets möjlighet att ställa om. Vindkraften utgör redan en viktig del av energimixen, men för att utbyggnad av land-och havsbaserad vindkraft ska kunna ske i den hastighet som krävs behöver flera hinder undanröjas. Det menar Hillevi Priscar, Sverigechef på OX2.

Hillevi Priscar, Sverigechef på OX2.Foto: CHRISTIAN GUSTAVSSON

OX2 utvecklar och säljer vind- och solparker och är idag den ledande leverantören av landbaserad vindkraft i Europa. Företaget är Sverigebaserat, men verksamt på elva marknader, däribland Polen och Australien. Hillevi Priscar har arbetat inom bolaget i 10 år och varit med och byggt upp OX2 både i Sverige och internationellt.

– Vindkraften spelar en viktig roll i framtidens energisystem. Jag tror på en kommersialisering både av landbaserad och havsbaserad vindkraft. Det är det billigaste sättet att bygga ny elproduktion, det är väl beprövat och dessutom går det förhållandevis fort.

Under de kommande decennierna kommer Sverige behöva mycket mer fossilfri el för att klara elektrifieringen. För att nå dit tror Hillevi Priscar att energisystemet kommer behöva se annorlunda ut än det gör idag.

– Morgondagens energisystem ska möta ett ökat elbehov, och samtidigt fasa ut de fossila bränslena. Här ser vi att vätgasen blir en nyckelteknologi. Vi kommer se distribution av andra produkter, och kommer också behöva använda elproduktionen mer effektivt och utnyttja flexibiliteten i både elproduktionen och konsumtionen på ett smartare sätt.

Flera hinder

Hillevi Priscar menar att vindkraften i praktiken skulle kunna tillgodose det ökade elbehovet, men att hinder för utbyggnad fortfarande kvarstår.

– Sett till kostnadseffektivitet och befintliga projekt skulle vind, sol och vätgas kunna tillgodose det framtida behovet, men det bygger på att samhället ger tillstånd och att det får byggas. Projekten finns, men de kommer inte framåt i tillräcklig hastighet.

Långdragna tillståndsprocesser och det kommunala vetot lyfts fram som två primära utmaningar. Hillevi Priscar menar också att det är en fråga om styrning nationellt och att det finns lärdomar att dra från hur processen hanteras i våra grannländer.

– Svenska myndigheter har ofta uppdrag att bevara, inte att skapa tillväxt. Det innebär att det inte finns tillräckliga incitament att säga ja till utbyggnad av energisystemet med vindkraft, sol, vätgas och elnät. Det är en fråga om styrning som Sverige AB behöver se över. Det behövs både en nationell plan och tydligare styrning. Sverige kan till exempel snegla mot Finland. I Finland finns en pragmatism som inte finns här i Sverige, man förstår att det behövs ny infrastruktur och att det måste gå fort.

Från politiken efterfrågar Hillevi Priscar därför ökad tydlighet.

– Vi har en massiv utbyggnad att göra. Det är därför viktigt att regleringsbreven till våra myndigheter blir tydligare och att kommunerna får bättre stöd. Sedan är det också viktigt att det som ligger på bordet och inväntar tillstånd får positiva beslut. Om vi vill ha tillväxt inom svensk industri behövs en tillväxtplan. Men det handlar inte bara om att sätta mål, myndigheterna behöver också säga ja.

Med en mer orolig omvärld, så har energi också blivit mer av en säkerhets- och försörjningsfråga. Hur ser du på vindkraftens roll i det perspektivet?
–Vindkraft finns i hela Sverige och det är viktigt ur ett försörjningsperspektiv. Vindkraften bidrar också till att stärka den svenska närvaron i havsmiljön, med möjligheter till en digital bevakning i anslutning till tillgångarna.


Slutligen, var tror du att OX2 kommer att vara om 10 år?
–Vi kommer bygga energisystem, lokalt, regionalt och nationellt. På land och till havs, förhoppningsvis kan vi ta med oss det till andra länder också och bygga energisystem där på ett kostnadseffektivt sätt. Det är en stor exportmöjlighet för Sverige. Vi har det mest leveranssäkra energisystemet i världen och vi är också kommersiellt duktiga. Vi ska våga tro på vår innovation och de system vi byggt i Sverige och sen exportera det kunnandet. Då kan vi både få fart på Sveriges tillväxt och samtidigt lösa stora miljöproblem!

KlimatEnergiEnergiförsörjning
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist