Erika Björkholm
Foto: Privat/Hasse Holmberg/TT

Erika Björkholm, vd för Olivia Omsorg.

Chockhöjda avgifter hotar privat välfärd – kallar till massupprop

NYHET Publicerad

VÄLFÄRD Nästa år chockhöjs ansökningsavgifterna för privata vårdbolag att bedriva sina verksamheter. ”Det handlar om astronomiska summor”, säger en av de påverkade, LSS-chefen Erika Björkholm. Nu svarar hon och andra branschföreträdare med att gå ut i massupprop mot de nya reglerna.

– Vad hände med konkurrensneutraliteten? Kommuner är inte ens tillståndspliktiga och då slipper de förmodligen denna avgift, säger Erika Björkholm vd på Olivia Omsorg, när hon berättar om de nya ansökningskostnaderna som kommer att beläggas på privata utförare av LSS-verksamheter från och med nästa år.

Hon hänvisar till de nya reglerna från statliga Inspektionen för vård och omsorg, Ivo som kräver att privata bolag inom exempelvis LSS och hemtjänst, ska betala 30 000 kronor för att ansöka om tillstånd att bedriva sin verksamhet. Därutöver måste bolagen ansöka om varje ändring i verksamheten för en extra avgift på 21 000 kronor.

Med tanke på alla förändringar som ofta sker i branschen kan det snabbt landa i mycket pengar, förklarar Björkholm.

– Ibland händer det att chefer säger upp sig, byter verksamhet och så vidare och det ska anmälas till Ivo. Om vi nu ska betala för varje sådan ändring i tillståndet, kommer det att bli väldigt kännbart för vår verksamhet. Vi räknade på det, hade lagen gällt redan i år hade alla våra senaste ändringar kostat oss närmare 500 000 kronor, säger hon.

Vad får det för konsekvenser på verksamheten?

– Med så höga avgifter kommer man kanske vara mindre villig att göra förändringar i verksamheten än vad man egentligen hade velat. Det kommer att påverka kvaliteten i verksamheten och i slutänden den enskilde som bor hos oss, säger Björkholm.

Inte ens utifrån ett pragmatiskt synsätt lyckas hon hitta någon logik kring de nya reglerna.

– Förstå mig rätt. Jag har inget emot att verksamheter är tillståndspliktiga. Jag har inte ens något emot att tillstånden ska avgiftsbeläggas. Men varför går det från 0 till 30 000 kronor? Vad kommer pengarna att gå till? Det är det jag inte förstår, säger hon.

Tidigare i år var Ivo ute och informerade om att tillståndsansökningarna skulle avgiftsbeläggas på privata utförare, men hur mycket det faktiskt handlade om kom som en blixt från klar himmel, berättar Björkholm.

– Den exakta summan kom insmygande från kanten för bara några veckor sedan. Det gavs inga tydliga förklaringar till varför. Det är ovanligt för Ivo brukar ofta vara tydliga när de informerar om andra saker, säger Björkholm.

Olivia Omsorg är inte den enda privata utförare som vädrar missnöje över beslutet. Därför kommer hon såväl som andra representanter för den Stockholmsbaserade branschorganisationen Pulss, att kalla till stormöte redan nästa vecka med målet att ställa Ivo till svars.

– Vi kommer att vilja träffa företrädare för Ivo och ställa frågor till dem. Förhoppningen är att Ivo kan ge en vettig anledning till varför avgifterna måste vara så höga. Om de kan komma med ett övertygande argument kanske jag kan böja mig i den här frågan. Men i nuläget vet vi inte ens vilka vi ska vända oss till. Med tanke på det låsta läget i politiken har vi inte ens regering att vända oss till. Då blir det svårt eftersom det är en statlig myndighet.

Svenskt Näringslivs redaktion har sökt Ivo för en kommentar. Presstjänsten har lovat att ge besked på torsdagen.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Välkommet riksdagsbeslut om verklig huvudman

BOLAGSRÄTT Ett dotterföretag till ett börsbolag ska inte behöva anmäla sin egen verkliga huvudman för registrering till Bolagsverket, enligt en lagändring. ”Det är glädjande att lagändringen görs”, säger jurist Anne Wigart.
NYHET Publicerad:

Nya regeringen: Blandade åsikter bland företagarna

POLITIK Företagarna ger såväl beröm som kritik efter beskedet att Stefan Löfven har blivit vald till ny statsminister. Så här påverkas företag och skatter av S, MP, C och L-uppgörelsen, enligt en rundringning.
NYHET Publicerad:

Ny nämnd tar över ansvaret för redovisningstillsynen

FINANSIELL INFORMATION Ett nytt självregleringsorgan ska granska svenska börsbolags års- och koncernredovisningar. ”Svenskt Näringsliv har drivit frågan under lång tid. Därför är Finansinspektionens beslut mycket glädjande”, säger vice vd Caroline af Ugglas.
NYHET Publicerad:

Värna den väl fungerande tjänstepensionen

PENSION Alltför långtgående politiska förslag riskerar att kraftigt försämra den välfungerande tjänstepensionen för drygt två miljoner tjänstemän och 35 000 arbetsgivare, helt i onödan. Förslagen underminerar den svenska modellen och bör göras om i grunden, skriver pensionsexperterna Dan Wallberg, PTK, och Ingvar Backle, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Kommunerna som förlorar på fler jobb

UTJÄMNINGSSYSTEM Fler personer i arbete och ökad skattekraft kan innebära en ekonomisk förlust för vissa kommuner, visar färsk statistik. Detta riskerar att minska incitamenten till att skapa nya jobb. ”Vi förlorar en knapp miljon”, säger en politisk sekreterare från Österåker.
NYHET Publicerad:

Jubilerande tankesmedja gillar att utmana

SAMHÄLLSEKONOMI Näringslivets tankesmedja Timbro fyller 40 år. ”Den introducerade en ny typ av avancerad ekonomisk-politisk debatt bland annat baserad på forskning, som bitvis var frän. Det var något nytt”, säger forskaren Rikard Westerberg.
NYHET Publicerad:

Chockhöjda avgifter hotar privat välfärd – kallar till massupprop

VÄLFÄRD Nästa år chockhöjs ansökningsavgifterna för privata vårdbolag att bedriva sina verksamheter. ”Det handlar om astronomiska summor”, säger en av de påverkade, LSS-chefen Erika Björkholm. Nu svarar hon och andra branschföreträdare med att gå ut i massupprop mot de nya reglerna.
NYHET Publicerad:

Kommuner slösar med skattemedel i onödan

KOMMENTAR Många kommuner har dålig kontroll över sina utgifter, visar Uppdrag Granskning. ”Det är viktigt att värna hur skattemedel används. Förvaltningschefer och politiker bör fundera på om de är mogna uppgiften. Det går att mäta, så det är bara att sätta igång”, skriver upphandlingsexperterna Birgitta Laurent och Ellen Hausel Heldahl.
NYHET Publicerad:

Forskare: Var inte rädd för robotar

AUTOMATISERING Den dystopiska bilden av automatiseringen bör tas med en nypa salt, enligt professor Johan Stahre vid Chalmers.
NYHET Publicerad:

Ökad uppgiftsbörda med ny lag

LAG En ny lag ställer krav på aktiebolag och andra juridiska personer att utreda och anmäla vem eller vilka fysiska personer som ytterst äger eller kontrollerar den juridiska personen till Bolagsverket.
NYHET Publicerad:

Regeringen vill ändra Lex Laval med slagordsmässiga argument

KOMMENTAR Det är djupt problematiskt när regeringens argumentation i en så viktig fråga som EU:s inre tjänstemarknad utgår från slagordsmässig och innehållslös retorik om den svenska modellens bevarande. Nu instämmer även Lagrådet, i sitt yttrande över regeringens förslag till nya utstationeringsregler, i kritiken som redan framförts av bland andra Svenskt Näringsliv. Det skriver arbetsrättsjuristen Niklas Beckman.
NYHET Publicerad:

Samsyn kring nordisk bolagsstyrning

Svenskt Näringsliv har sponsrat och deltagit i ett projekt drivet av SNS i samarbete med ledande forskare, bolagsstyrningsexperter och företagsrepresentanter från Danmark, Finland, Norge och Sverige. I projektet har boken ”The Nordic Corporate Governance Model” lanserats.
NYHET Publicerad:

Brott mot EU-rätt om Lex Laval rivs upp

VAXHOLMSFALLET Inför EU-valet vill LO och Socialdemokraterna riva upp Lex Laval, något som skulle strida mot EU-rätten. För att nyansera bilden ger Svenskt Näringsliv ut rapporten Vaxholm – Bryssel tur och retur, en omfattande redogörelse för bakgrunden till Lex Laval.
NYHET Publicerad:

Dags för höjd bilersättning

KOMMENTAR Det är hög tid att regeringen höjer den skattefria ersättning som anställda får när de använder egen bil i tjänsten, skriver Torbjörn Spector, skattejurist.
NYHET Publicerad:

Privat ägande en styrkefaktor

MITT ELLER DITT Privat ägande bidrar till välstånd. Människor i allmänhet tar större ansvar för det de själva äger än om det tillhör någon annan eller ingen alls.
NYHET Publicerad:

Faran med att stjäla socialismens kläder

KOMMENTAR Det här är historien om Folkpartiet och löntagarfonderna eller möjligen historien om Carl Tham och löntagarfonderna, men då det begav sig var det samma sak.
NYHET Publicerad:

Pass på, tidig påsk

HÖGTID Påsken infaller ovanligt tidigt i år. Passa på och njut för det dröjer nämligen 220 år till nästa gång, år 2228.
NYHET Publicerad:

Sluta inte konsumera

DEBATT 24 november har utnämnts till köpfri dag av organisationer som vill protestera mot konsumtionssamhället. Men konsumtion är bästa sättet att öka handeln och stimulera ny teknik. Då hittar vi också lösningarna på de stora världsproblemen, skriver Svenskt Näringslivs ordförande Signhild Arnegård Hansen.