LogoLogo
LogoLogo
NYHET24 augusti 2009

Privat ägande en styrkefaktor

Privat ägande bidrar till välstånd. Människor i allmänhet tar större ansvar för det de själva äger än om det tillhör någon annan eller ingen alls.

Signhild Arnegård Hansen
Signhild Arnegård Hansen, ordförande Svenskt Näringsliv, anser att den privata äganderätten är viktig för samhällsutvecklingen.
Foto: Nicklas Mattsson

– Privat ägande är superviktigt. Det leder till ett bättre omhändertagande av resurser och större ansvartagande, vilket på sikt skapar välstånd.

Det sade Johanna Möllerström, doktorand i nationalekonomi vid Harvard universitetet och författare till boken ”Mitt, ditt eller ingens” som lanserades när tankesmedjan Timbro bjöd in till lunchseminarium om rätten att äga.

– Ägandet väcker starka känslor. Alla har en åsikt, för eller emot. Mitt och ditt finns redan i sandlådan, sade hon

Signhild Arnegård Hansen, ordförande för Svenskt Näringsliv, var på plats för att kommentera och reflekterar. För henne handlar ägande framför allt om engagemang, att förvalta, att ta ansvar och att få resurser att växa.

– Ägandeformen är viktig för företagets resultat. Privat ägande skapar förutsättningar för inflytande, kontroll och möjlighet att påverka verksamheten.

Signhild Arnegård Hansen konstaterade att privat ägande felaktigt kopplas samman med människors sämre sidor som rovdrift, utnyttjande och förtryck. Samtidigt finns det en bristande förståelse för hur viktig äganderätten är för tillväxt och välstånd. Hon efterlyste därför ett institutionellt skydd för äganderätten.

– Det är inte bara regeringens nya direktiv till AP-fonderna under våren som är ett ingrepp i det privata ägandet, så också oförmågan att se problemen med rådande arbetsrättslagstiftning.

Även oppositionens prat om att damma av förslaget om rätt till heltid är en politisering av näringslivet och ett sätt att urholka äganderätten, menade Arnegård Hansen.

– Att lagstifta fram arbetstillfällen är en märklig väg att gå. Det lilla företaget anställer medarbetare efter behov, sade hon.

Hur viktigt det är med ett tydligt ägande som ligger nära verksamheten visar även finanskrisen med sitt ansiktslösa ägande, utan känsla för hur andras pengar hanteras, fastslog Signhild Arnegård Hansen.

– Problemet är en svag ägarstruktur. Finns det inget ägande kopplat till risktagning så får det orimliga proportioner. Äventyrar man sitt eget kapital görs andra avvägningar, sade hon.

ArbetstidSamhällsekonomi
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist