LogoLogo
LogoLogo
NYHET7 januari 2019

Värna den väl fungerande tjänstepensionen

Alltför långtgående politiska förslag riskerar att kraftigt försämra den välfungerande tjänstepensionen för drygt två miljoner tjänstemän och 35 000 arbetsgivare, helt i onödan. Förslagen underminerar den svenska modellen och bör göras om i grunden, skriver pensionsexperterna Dan Wallberg, PTK, och Ingvar Backle, Svenskt Näringsliv.

Pension
Att tjänstepensionssystemet fungerar bra betyder ett problem mindre för politikerna. De resultat vårt samarbete har gett för företag och anställda tjänstemän sedan 2007 går aldrig att lagstifta fram, skriver debattörerna.

Alltför ofta kommer larmrapporter om att det svenska pensionssystemet inte fungerar. Det gäller inte tjänstepensionen. Tvärtom är den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP en tjänstepension i toppklass, ett resultat av många års samarbete mellan fack och arbetsgivare.

Nu finns ett förslag från finansmarknadsminister Per Bolund (MP) om en ny reglering för tjänstepensionsföretag. Det svenska lagförslaget innehåller bland annat kapitalkrav, trots att det inte finns några kapitaltäckningsregler i EU:s nya tjänstepensionsdirektiv, Iorp2. Resultatet av förslaget skulle bli att det blir mer ekonomiskt fördelaktigt att placera tjänstepensionskapital i ett annat EU-land som inte har den kostsamma överregleringen, vilket skulle sänka konkurrenskraften hos svenska tjänstepensionsföretag.

Förslaget riskerar att underminera den svenska modellen och kasta grus i en ovanligt väloljad maskin. För pensionsspararna skulle det innebära lägre pensioner och högre risker. Detta utan att det finns något annat behov än att följa en svensk överimplementering. EU:s regelverk har alltså, helt i onödan, tolkats på ett sätt som skulle skada det svenska tjänstepensionssystemet allvarligt.

Förslaget avviker utan motivering inte bara från tidigare utredningar, utan från själva syftet med EU:s tjänstepensionsdirektiv: En bättre situation för pensionsspararna. I flera delar saknas konsekvensanalyser och motiv till lagförslag, vilket Finansinspektionen kritiserar i sitt yttrande. Det finns inga sakskäl för Sverige att inskränka arbetsmarknadsparternas ansvar för tjänstepensionerna.

Tjänstepensionen är en allt viktigare del av den framtida pensionen. I dag omfattas nio av tio anställda i Sverige av en kollektivavtalad tjänstepension som ger ett starkt konsumentskydd, låga avgifter och bra pensioner. Den som drar sig tillbaka från arbetslivet utan tjänstepension får ofta klara sig på bara en tredjedel av den tidigare lönen.

Men en välfungerande tjänstepension är ingen självklarhet. Det är en del av den svenska kollektivavtalsmodellen, som handlar om en gemensam syn på en sund och välfungerande arbetsmarknad. Den svenska modellen lägger stort ansvar på arbetsmarknadens parter att se till att medarbetare i svenska företag får en trygg tillvaro, såväl under arbetslivet som efteråt, i stället för att lagstiftning ska lösa alla utmaningar.

Den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP, som omfattar drygt två miljoner privatanställda tjänstemän och 35 000 arbetsgivare, bygger på ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Vårt uppdrag till tjänstepensionsföretaget Collectum, som administrerar tjänstepensionen ITP, har varit tydligt: Se till att det blir mesta möjliga pension för varje insatt krona och att även den som inte vill göra aktiva val får del av systemets fördelar.

Collectum har hittills genomfört fyra upphandlingar av pensionsförvaltare för att stärka tjänstepensionen. Det har lett till stora förbättringar som inte hade varit möjliga på något annat sätt. För de anställda innebär det betydligt mer pengar att röra sig med som pensionär. För företagen innebär det större effekt av varje inbetald pensionskrona.

Det illustreras tydligast av fondavgifterna: De har pressats ned med 78 procent sedan 2007, visar vi i rapporten Effekten av fyra upphandlingar. Vi visar också att efter 40 år i arbetslivet ger den upphandlade tjänstepensionen 334 000 kronor mer i pensionskapital än en pensionslösning som inte är upphandlad. Och när det gäller månadsvisa pensionsutbetalningar ger tjänstepensionen ITP hela 2 100 kronor mer i månaden. Så stark är den gemensamma förhandlingskraften när arbetsgivare och fack samarbetar.

Om det politiska förslaget genomförs trots invändningarna skulle det leda till en överreglering som ger svenska tjänstepensionsbolag stora konkurrensnackdelar. Resultatet är lägre och dyrare pensioner för stora grupper på arbetsmarknaden, men också en svagare kollektivavtalsmodell med minskat intresse från både företag och arbetstagare för de avtalade lösningar som har gett oss en stark och trygg tjänstepensionsmarknad.

Den svenska modellen, att representanter för arbetsgivare och anställda kommer överens, har varit en mycket viktig framgångsfaktor i bygget av det moderna Sverige. Våra perspektiv kompletterar varandra. Parterna har uthålligheten att agera långsiktigt, samtidigt som vi kan vara snabbrörliga när förutsättningarna på arbetsmarknaden förändras. Därför är den svenska modellen ofta mycket effektivare än lagstiftning, på både kort och lång sikt.

Tjänstepensionen är ett tydligt exempel på det. Tjänstepensionssparande sträcker sig ofta över 30–40 år, vilket kräver tydliga och långsiktiga spelregler. Samtidigt genomför Collectum med jämna mellanrum upphandlingar för att hela tiden höja kvaliteten på pensionssparandet i takt med att finansmarknaden förändras.

Inom tjänstepensionen ITP har vi genom upphandlingarna säkerställt att det finns ett kvalitetssäkrat och prispressat utbud av sparformer som möjliggör verklig valfrihet. Det är långt ifrån den vilda västern-stämning som har rått inom premiepensionssystemet, med ett oöverskådligt utbud av dyra fonder, oseriösa aktörer, skandaler och polisanmälningar. Riksrevisionen konstaterade nyss att svenska pensionssparare har förlorat 29 miljarder kronor på de 800 valbara fonderna, jämfört med en vanlig passiv indexfond – på bara sju år.

Den välfungerande svenska modellen är något vi kan vara stolta över och måste värna. Det vore mycket olyckligt om våra folkvalda väljer att reglera sönder ett tjänstepensionssystem som fungerar avsevärt bättre än de politiskt beslutade pensionerna.

Att tjänstepensionssystemet fungerar bra betyder ett problem mindre för politikerna. De resultat vårt samarbete har gett för företag och anställda tjänstemän sedan 2007 går aldrig att lagstifta fram. Låt därför arbetsmarknadens parter fortsätta att utveckla tjänstepensionen, utan att försvåra arbetet genom överreglering.

Oavsett vilken regering Sverige får de närmaste fyra åren är det avgörande att den har rätt mål för ögonen: Ett stabilt och tryggt pensionssystem som ger dagens och morgondagens pensionärer bästa möjliga förutsättningar. Det nya förslaget skulle åstadkomma raka motsatsen, helt i onödan, och måste arbetas om. Vi bidrar gärna med våra erfarenheter och medverkar till att hitta lösningar.

Dan Wallberg, pensionsexpert på PTK

Ingvar Backle, pensionsexpert på Svenskt Näringsliv

pension
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist