Värna den väl fungerande tjänstepensionen

NYHET Publicerad

PENSION Alltför långtgående politiska förslag riskerar att kraftigt försämra den välfungerande tjänstepensionen för drygt två miljoner tjänstemän och 35 000 arbetsgivare, helt i onödan. Förslagen underminerar den svenska modellen och bör göras om i grunden, skriver pensionsexperterna Dan Wallberg, PTK, och Ingvar Backle, Svenskt Näringsliv.

Pension

Att tjänstepensionssystemet fungerar bra betyder ett problem mindre för politikerna. De resultat vårt samarbete har gett för företag och anställda tjänstemän sedan 2007 går aldrig att lagstifta fram, skriver debattörerna.

Alltför ofta kommer larmrapporter om att det svenska pensionssystemet inte fungerar. Det gäller inte tjänstepensionen. Tvärtom är den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP en tjänstepension i toppklass, ett resultat av många års samarbete mellan fack och arbetsgivare.

Nu finns ett förslag från finansmarknadsminister Per Bolund (MP) om en ny reglering för tjänstepensionsföretag. Det svenska lagförslaget innehåller bland annat kapitalkrav, trots att det inte finns några kapitaltäckningsregler i EU:s nya tjänstepensionsdirektiv, Iorp2. Resultatet av förslaget skulle bli att det blir mer ekonomiskt fördelaktigt att placera tjänstepensionskapital i ett annat EU-land som inte har den kostsamma överregleringen, vilket skulle sänka konkurrenskraften hos svenska tjänstepensionsföretag.

Förslaget riskerar att underminera den svenska modellen och kasta grus i en ovanligt väloljad maskin. För pensionsspararna skulle det innebära lägre pensioner och högre risker. Detta utan att det finns något annat behov än att följa en svensk överimplementering. EU:s regelverk har alltså, helt i onödan, tolkats på ett sätt som skulle skada det svenska tjänstepensionssystemet allvarligt.

Förslaget avviker utan motivering inte bara från tidigare utredningar, utan från själva syftet med EU:s tjänstepensionsdirektiv: En bättre situation för pensionsspararna. I flera delar saknas konsekvensanalyser och motiv till lagförslag, vilket Finansinspektionen kritiserar i sitt yttrande. Det finns inga sakskäl för Sverige att inskränka arbetsmarknadsparternas ansvar för tjänstepensionerna.

Tjänstepensionen är en allt viktigare del av den framtida pensionen. I dag omfattas nio av tio anställda i Sverige av en kollektivavtalad tjänstepension som ger ett starkt konsumentskydd, låga avgifter och bra pensioner. Den som drar sig tillbaka från arbetslivet utan tjänstepension får ofta klara sig på bara en tredjedel av den tidigare lönen.

Men en välfungerande tjänstepension är ingen självklarhet. Det är en del av den svenska kollektivavtalsmodellen, som handlar om en gemensam syn på en sund och välfungerande arbetsmarknad. Den svenska modellen lägger stort ansvar på arbetsmarknadens parter att se till att medarbetare i svenska företag får en trygg tillvaro, såväl under arbetslivet som efteråt, i stället för att lagstiftning ska lösa alla utmaningar.

Den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP, som omfattar drygt två miljoner privatanställda tjänstemän och 35 000 arbetsgivare, bygger på ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Vårt uppdrag till tjänstepensionsföretaget Collectum, som administrerar tjänstepensionen ITP, har varit tydligt: Se till att det blir mesta möjliga pension för varje insatt krona och att även den som inte vill göra aktiva val får del av systemets fördelar.

Collectum har hittills genomfört fyra upphandlingar av pensionsförvaltare för att stärka tjänstepensionen. Det har lett till stora förbättringar som inte hade varit möjliga på något annat sätt. För de anställda innebär det betydligt mer pengar att röra sig med som pensionär. För företagen innebär det större effekt av varje inbetald pensionskrona.

Det illustreras tydligast av fondavgifterna: De har pressats ned med 78 procent sedan 2007, visar vi i rapporten Effekten av fyra upphandlingar. Vi visar också att efter 40 år i arbetslivet ger den upphandlade tjänstepensionen 334 000 kronor mer i pensionskapital än en pensionslösning som inte är upphandlad. Och när det gäller månadsvisa pensionsutbetalningar ger tjänstepensionen ITP hela 2 100 kronor mer i månaden. Så stark är den gemensamma förhandlingskraften när arbetsgivare och fack samarbetar.

Om det politiska förslaget genomförs trots invändningarna skulle det leda till en överreglering som ger svenska tjänstepensionsbolag stora konkurrensnackdelar. Resultatet är lägre och dyrare pensioner för stora grupper på arbetsmarknaden, men också en svagare kollektivavtalsmodell med minskat intresse från både företag och arbetstagare för de avtalade lösningar som har gett oss en stark och trygg tjänstepensionsmarknad.

Den svenska modellen, att representanter för arbetsgivare och anställda kommer överens, har varit en mycket viktig framgångsfaktor i bygget av det moderna Sverige. Våra perspektiv kompletterar varandra. Parterna har uthålligheten att agera långsiktigt, samtidigt som vi kan vara snabbrörliga när förutsättningarna på arbetsmarknaden förändras. Därför är den svenska modellen ofta mycket effektivare än lagstiftning, på både kort och lång sikt.

Tjänstepensionen är ett tydligt exempel på det. Tjänstepensionssparande sträcker sig ofta över 30–40 år, vilket kräver tydliga och långsiktiga spelregler. Samtidigt genomför Collectum med jämna mellanrum upphandlingar för att hela tiden höja kvaliteten på pensionssparandet i takt med att finansmarknaden förändras.

Inom tjänstepensionen ITP har vi genom upphandlingarna säkerställt att det finns ett kvalitetssäkrat och prispressat utbud av sparformer som möjliggör verklig valfrihet. Det är långt ifrån den vilda västern-stämning som har rått inom premiepensionssystemet, med ett oöverskådligt utbud av dyra fonder, oseriösa aktörer, skandaler och polisanmälningar. Riksrevisionen konstaterade nyss att svenska pensionssparare har förlorat 29 miljarder kronor på de 800 valbara fonderna, jämfört med en vanlig passiv indexfond – på bara sju år.

Den välfungerande svenska modellen är något vi kan vara stolta över och måste värna. Det vore mycket olyckligt om våra folkvalda väljer att reglera sönder ett tjänstepensionssystem som fungerar avsevärt bättre än de politiskt beslutade pensionerna.

Att tjänstepensionssystemet fungerar bra betyder ett problem mindre för politikerna. De resultat vårt samarbete har gett för företag och anställda tjänstemän sedan 2007 går aldrig att lagstifta fram. Låt därför arbetsmarknadens parter fortsätta att utveckla tjänstepensionen, utan att försvåra arbetet genom överreglering.

Oavsett vilken regering Sverige får de närmaste fyra åren är det avgörande att den har rätt mål för ögonen: Ett stabilt och tryggt pensionssystem som ger dagens och morgondagens pensionärer bästa möjliga förutsättningar. Det nya förslaget skulle åstadkomma raka motsatsen, helt i onödan, och måste arbetas om. Vi bidrar gärna med våra erfarenheter och medverkar till att hitta lösningar.

Dan Wallberg, pensionsexpert på PTK

Ingvar Backle, pensionsexpert på Svenskt Näringsliv

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Viktigt med tydliga drivkrafter i omställningsförsäkring

KOMMENTAR Ett förslag till ny arbetslöshetsförsäkring har presenterats. "Systemet blir mer förutsägbart och administrationen för arbetsgivare enklare", skriver försäkringsexpert Pär Andersson.
NYHET Publicerad:

Välkommet riksdagsbeslut om verklig huvudman

BOLAGSRÄTT Ett dotterföretag till ett börsbolag ska inte behöva anmäla sin egen verkliga huvudman för registrering till Bolagsverket, enligt en lagändring. ”Det är glädjande att lagändringen görs”, säger jurist Anne Wigart.
NYHET Publicerad:

Nya regeringen: Blandade åsikter bland företagarna

POLITIK Företagarna ger såväl beröm som kritik efter beskedet att Stefan Löfven har blivit vald till ny statsminister. Så här påverkas företag och skatter av S, MP, C och L-uppgörelsen, enligt en rundringning.
NYHET Publicerad:

Ny nämnd tar över ansvaret för redovisningstillsynen

FINANSIELL INFORMATION Ett nytt självregleringsorgan ska granska svenska börsbolags års- och koncernredovisningar. ”Svenskt Näringsliv har drivit frågan under lång tid. Därför är Finansinspektionens beslut mycket glädjande”, säger vice vd Caroline af Ugglas.
NYHET Publicerad:

Värna den väl fungerande tjänstepensionen

PENSION Alltför långtgående politiska förslag riskerar att kraftigt försämra den välfungerande tjänstepensionen för drygt två miljoner tjänstemän och 35 000 arbetsgivare, helt i onödan. Förslagen underminerar den svenska modellen och bör göras om i grunden, skriver pensionsexperterna Dan Wallberg, PTK, och Ingvar Backle, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Upphandlingar ger tjänstemännen tusenlappar mer i pension

PENSIONER Drygt tvåtusen kronor mer i månaden. Det är effekten av en ny upphandling av tjänstepensioner som kraftigt pressat avgifterna och höjer det sparkapital som avgör pensionen.
NYHET Publicerad:

Kommunerna som förlorar på fler jobb

UTJÄMNINGSSYSTEM Fler personer i arbete och ökad skattekraft kan innebära en ekonomisk förlust för vissa kommuner, visar färsk statistik. Detta riskerar att minska incitamenten till att skapa nya jobb. ”Vi förlorar en knapp miljon”, säger en politisk sekreterare från Österåker.
NYHET Publicerad:

Jubilerande tankesmedja gillar att utmana

SAMHÄLLSEKONOMI Näringslivets tankesmedja Timbro fyller 40 år. ”Den introducerade en ny typ av avancerad ekonomisk-politisk debatt bland annat baserad på forskning, som bitvis var frän. Det var något nytt”, säger forskaren Rikard Westerberg.
NYHET Publicerad:

Chockhöjda avgifter hotar privat välfärd – kallar till massupprop

VÄLFÄRD Nästa år chockhöjs ansökningsavgifterna för privata vårdbolag att bedriva sina verksamheter. ”Det handlar om astronomiska summor”, säger en av de påverkade, LSS-chefen Erika Björkholm. Nu svarar hon och andra branschföreträdare med att gå ut i massupprop mot de nya reglerna.
NYHET Publicerad:

Kommuner slösar med skattemedel i onödan

KOMMENTAR Många kommuner har dålig kontroll över sina utgifter, visar Uppdrag Granskning. ”Det är viktigt att värna hur skattemedel används. Förvaltningschefer och politiker bör fundera på om de är mogna uppgiften. Det går att mäta, så det är bara att sätta igång”, skriver upphandlingsexperterna Birgitta Laurent och Ellen Hausel Heldahl.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv ser över försäkringsinformationen

AVTALSFÖRSÄKRING Svenskt Näringsliv gör en bred översyn av hur information till företag och individer om de kollektivavtalade försäkringarna (avtalsförsäkringar, pensioner och omställning) bör äga rum i framtiden. Skälet till översynen är bland annat att dagens försäkringsinformation genom parterna till viss del överlappar den information som administrationsbolagen Fora och Collectum samt försäkringsbolagen själva ger, vilket ökar de totala kostnaderna.
NYHET Publicerad:

Forskare: Var inte rädd för robotar

AUTOMATISERING Den dystopiska bilden av automatiseringen bör tas med en nypa salt, enligt professor Johan Stahre vid Chalmers.
NYHET Publicerad:

ITP-upphandling klar – ”Mer pension för pengarna”

ITP Idag presenterades vilka försäkringsbolag som blir valbara i tjänstepensionerna ITP 1 och ITPK under perioden 1 oktober 2018 - 30 september 2023. Lägre avgifter och mer pengar i plånboken blir att vänta.
NYHET Publicerad:

Ökad uppgiftsbörda med ny lag

LAG En ny lag ställer krav på aktiebolag och andra juridiska personer att utreda och anmäla vem eller vilka fysiska personer som ytterst äger eller kontrollerar den juridiska personen till Bolagsverket.
NYHET Publicerad:

Regeringen vill ändra Lex Laval med slagordsmässiga argument

KOMMENTAR Det är djupt problematiskt när regeringens argumentation i en så viktig fråga som EU:s inre tjänstemarknad utgår från slagordsmässig och innehållslös retorik om den svenska modellens bevarande. Nu instämmer även Lagrådet, i sitt yttrande över regeringens förslag till nya utstationeringsregler, i kritiken som redan framförts av bland andra Svenskt Näringsliv. Det skriver arbetsrättsjuristen Niklas Beckman.
NYHET Publicerad:

Samsyn kring nordisk bolagsstyrning

Svenskt Näringsliv har sponsrat och deltagit i ett projekt drivet av SNS i samarbete med ledande forskare, bolagsstyrningsexperter och företagsrepresentanter från Danmark, Finland, Norge och Sverige. I projektet har boken ”The Nordic Corporate Governance Model” lanserats.
NYHET Publicerad:

Brott mot EU-rätt om Lex Laval rivs upp

VAXHOLMSFALLET Inför EU-valet vill LO och Socialdemokraterna riva upp Lex Laval, något som skulle strida mot EU-rätten. För att nyansera bilden ger Svenskt Näringsliv ut rapporten Vaxholm – Bryssel tur och retur, en omfattande redogörelse för bakgrunden till Lex Laval.
NYHET Publicerad:

Dags för höjd bilersättning

KOMMENTAR Det är hög tid att regeringen höjer den skattefria ersättning som anställda får när de använder egen bil i tjänsten, skriver Torbjörn Spector, skattejurist.
NYHET Publicerad:

Privat ägande en styrkefaktor

MITT ELLER DITT Privat ägande bidrar till välstånd. Människor i allmänhet tar större ansvar för det de själva äger än om det tillhör någon annan eller ingen alls.
NYHET Publicerad:

Faran med att stjäla socialismens kläder

KOMMENTAR Det här är historien om Folkpartiet och löntagarfonderna eller möjligen historien om Carl Tham och löntagarfonderna, men då det begav sig var det samma sak.